Bezpłatne szkolenie

Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z fizyki.

Zapraszamy nauczycieli fizyki z gimnazjów znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

Miejsce szkolenia:

Miejsce szkolenia:

 

Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie z gimnazjów znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

Miejsce szkolenia:

Miejsce szkolenia:

 

Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. Przygotowanie uczniów do olimpiady z języka polskiego.

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

ponad gim school


Miejsce szkolenia:

 

 

 


 

Nasza kadra

Nasza kadra to 350 osób o wysokich kwalifikacjach; m.in. 15 profesorów, 80 doktorów, 7 lekarzy, 6 doktorantów, 61 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, ponad 100 specjalistów i praktyków. 94 osoby posiadają kwalifikacje coacha, trenera, mentora, mediatora, edukatora, andragoga.

Dynamika rozwoju

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to jedna z najszybszych rozwijających się placówek doskonalenia nauczycieli w Małopolsce. Jednym z naszych priorytetów jest systematyczne poszerzanie oferty o nowe formy kształcenia i doskonalenia.