rozwiń wszystkie

Cel

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć przedmiotów informatyka oraz elementy informatyki. 

Uczestnicy

Osoby posiadające co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i przygotowanie pedagogiczne. 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu "Technologia informacyjna" lub "Informatyka" w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich we wszystkich typach szkół.

Program

Program obejmuje treści z zakresu: Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe

 • Podstawy informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Elementy algorytmiki
 • Programowanie
 • Edycja tekstu
 • Wprowadzenie do e-learningu
 • Narzędzia matematyczne
 • Relacyjne bazy danych
 • Multimedia
 • Technologie internetowe
 • Praca z tablicą interaktywną
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Metodyka nauczania zajęć komputerowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 3 semestry - 420 godzin

Termin: 2016-06-25 - 2017-06-24

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Monika Sadkowska

monika.sadkowska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie

Zajęcia prowadzone przez doświadczonego wykładowcę. Indywidualne stanowisko zajęć pozwala na praktyczne sprawdzenie i przetestowanie prezentowanych treści.
Bardzo podobają mi się zajęcia. Pani prowadzi je ciekawie, pomaga kiedy jest taka potrzeba, dostosowuje tempo pracy do umiejętności uczestników. Nie pospiesza, stara się byśmy "wynieśli" z zajęć jak najwięcej informacji, które wykorzystamy kiedyś w pracy z uczniami.
Zajęcia prowadzone w sposób przystępny, tempo pracy dostosowane do uczestników. Wszelkie pytania nie pozostały bez odpowiedzi.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: