W dniach 10-11 maja 2017 r. przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy - Trwałość i przemijanie".

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Archiwistyki oraz Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie we współpracy z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji.

Wydarzenie było dedykowane ks. prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu z okazji 60-tych urodzin oraz 30-lecia pracy naukowej. W trakcie konferencji Ksiądz Profesor został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Materiały do pobrania:

Zdjęcia z uroczystości autorstwa Katarzyny Nenko