point zniżka Nowa platforma Moodle zawiera materiały dla uczestników kierunków studiów podyplomowych i kursów, które organizowane są po 1 sierpnia 2016 roku.

point zniżka Stara platforma Moodle zawiera materiały dla uczestników trwających i zakończonych kierunków studiów i kursów, które rozpoczęły się przed 1 sierpnia 2016. Platforma zostanie zamknięta 3 miesiące po zakończeniu ostatniego z kierunków.