fbpx

Ostatnie miesiące przyniosły w edukacji przekształcenie nauczania z formy stacjonarnej na online. Ten proces stał się koniecznością, ale uważamy, że zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli jest także szansą na poszerzenie swoich umiejętności w zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy. Kształcimy więc wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne i staramy się inspirować naszych słuchaczy oraz dostarczamy wiedzę i narzędzia wzbogacające ich warsztat pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji w warunkach pandemii, ale też w przekonaniu, że nowe technologie mogą wspierać edukację proponujemy różne formy doskonalenia prowadzone w trybie zdalnym w formie:

  • kursów i szkoleń e-learningowych
  • kursów i szkoleń online
  • szkoleń Rad Pedagogicznych online
  • konsultacji online