Propozycja przeprowadzenia szkolenia z oferty KIRE

Dane zgłaszającego

Modyfikacja szkolenia

Modyfikacja formy szkolenia

wykład
ćwiczenia/warsztaty/treningi
szkolenie online
indywidualne konsultacje
inna (jaka?)

Modyfikacja czasu szkolenia

Oczekiwane wynagrodzenie za godz. dydaktyczną szkolenia

Opis kompetencji dotyczących programu szkolenia

Proponowany termin zajęć

Chcę wybrać termin Chcę wybrać dzień tygodnia Dowolny

Proponowany dzień tygodnia jako możliwy na przeprowadzenie szkolenia

dowolny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Ochrona danych osobowych i regulamin

  

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych.