Propozycja przeprowadzenia szkolenia z oferty KIRE

Dane zgłaszającego

Modyfikacja tematu szkolenia

Modyfikacja adresata szkolenia

Modyfikacja ogólnego celu szkolenia

Modyfikacja treści szkolenia

Modyfikacja opisu korzyści z udziału w szkoleniu

Modyfikacja formy szkolenia

wykład
ćwiczenia/warsztaty/treningi
szkolenie online
indywidualne konsultacje
inna

Modyfikacja czasu szkolenia

Oczekiwane wynagrodzenie za godz. dydaktyczną szkolenia

Opis kompetencji dotyczących programu tego szkolenia

Proponowany termin zajęć

Chcę wybrać termin Dowolny

Proponowany dzień tygodnia jako możliwy na przeprowadzenie szkolenia

dowolny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Ochrona danych osobowych i regulamin

  

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych.