fbpx

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego (w skrócie RODO) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w systemach informatycznych KIRE.

Kiedy i jakie dane o Tobie zbieramy

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są m. in. adres IP komputera, data i czas wizyty, odwiedzone podstrony, wersja i typ przeglądarki, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, itp. Wysyłając formularz zgłoszeniowy przekazujesz nam dane osobowe: m. in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia, nazwę ukończonej uczelni, kierunek studiów, itp.

Kto jest ich administratorem

Administratorem Twoich danych jest Pani Grażyna Strączek prowadząca Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 42/104.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy te dane w celach niezbędnych do realizacji usługi, na którą się decydujesz i przesyłasz do nas zgłoszenie, a także do analiz służących udoskonalaniu i lepszemu dostosowywaniu oferty tak, aby maksymalnie odpowiadała Twoim potrzebom. Dane podawane w formularzu zgłoszeniowym wykorzystujemy w procesie rekrutacji oraz do zapewnienia niezbędnego kontaktu. Dane zebrane w trakcie korespondencji, wykorzystujemy w celu wypracowania odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Komu możemy przekazać Twoje dane

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać Zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy przy realizacji usług znajdujących się w naszej ofercie. Więcej o partnerach KIRE.

Do czego masz prawo w kontekście przetwarzania przez nas Twoich danych

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, ich korekty, aktualizacji, usunięcia (tzw. klauzula zapomnienia) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Jest nią wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podczas zapisywania na konkretną usługę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Więcej informacji tutaj.

Dziękujemy Ci za chwilę uwagi poświęconą na zapoznanie się z powyższymi informacjamiI (licencjackie)II (magisterskie)jednolite magisterskieIII (doktoranckie)deklaruję wysłanie skanu poniższych dokumentów na adres terapeuta@kire.pl
Podstawowy 0 złZaawansowany 900 zł
nauczycieldyrektorpsychologpedagogstudentinne
nauczycieldyrektorpsychologpedagog
oświadczam - posiadam dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie wyższe (minimum I stopnia) z obszaru dziedzin: nauk społecznych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oświadczam - posiadam zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą
oświadczam - posiadam zaświadczenie/jestem w trakcie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: 1) grupy Balinta; 2) trening interpersonalny; 3) praca z genogramem
oświadczam - posiadam opis potencjału i dorobku w pracy z rodziną lub dziećmi i młodzieżą (minimum 3 przypadki)
B1 - podstawy pracy z komputeremB2 - podstawy pracy w sieciB3 - przetwarzanie tekstówB4 - arkusze kalkulacyjneS1 - użytkowanie baz danychS2 - grafika menadżerska i prezentacyjnaS3 - IT securityS4 - edycja obrazówS5 - zarządzanie projektamiS6 - web editingS7 - współpraca onlineS9 - rozwiązywanie problemów
FCEPTE - level 3innebrak
CAECPEPTE - level 4innebrak
Goethe - Zertifikat C1ZMPinnebrak
DALFCIEPinnebrak
CELI 4CILS 3innebrak
DELE C1innebrak

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o formach edukacyjnych prowadzonych przez KIRE oraz o zniżkach i ofertach spersonalizowanych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o formach edukacyjnych prowadzonych przez KIRE oraz o zniżkach i ofertach spersonalizowanych

Ochrona danych osobowych i regulamin

Zaznacz przed wysłaniem:

* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z realizacją usługi edukacyjnej. Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem (link w opisie), zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia formy edukacyjnej oraz zasadami odpłatności za nią i zobowiązuję się do ich przestrzegania.