Tak
Nie

nauczycieldyrektorpsychologpedagog
nauczycieldyrektorpsychologpedagog
B1 - podstawy pracy z komputeremB2 - podstawy pracy w sieciB3 - przetwarzanie tekstówB4 - arkusze kalkulacyjneS1 - użytkowanie baz danychS2 - grafika menadżerska i prezentacyjnaS3 - IT securityS4 - edycja obrazówS5 - zarządzanie projektamiS6 - web editingS7 - współpraca onlineS9 - rozwiązywanie problemów
FCEPTE - level 3innebrak
CAECPEPTE - level 4innebrak
Goethe - Zertifikat C1ZMPinnebrak
DALFCIEPinnebrak
CELI 4CILS 3innebrak
DELE C1innebrak

1 kurs kwalifikacyjny obejmował treści znajdujące się w programie ww. studiów (obowiązuje przedstawienie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego)


Ochrona danych osobowych i regulamin

Regulamin organizacji kursu kwalifikacyjnego przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Regulamin organizacji form doskonalenia zawodowego przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z realizacją kursu. Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia kursu oraz zasadami odpłatności za kurs i zobowiązuję się do ich przestrzegania.