Tak
Nie
nauczycieldyrektorpsychologpedagog
nauczycieldyrektorpsychologpedagog
B1 - podstawy pracy z komputeremB2 - podstawy pracy w sieciB3 - przetwarzanie tekstówB4 - arkusze kalkulacyjneS1 - użytkowanie baz danychS2 - grafika menadżerska i prezentacyjnaS3 - IT securityS4 - edycja obrazówS5 - zarządzanie projektamiS6 - web editingS7 - współpraca onlineS9 - rozwiązywanie problemów
FCEPTE - level 3innebrak
CAECPEPTE - level 4innebrak
Goethe - Zertifikat C1ZMPinnebrak
DALFCIEPinnebrak
CELI 4CILS 3innebrak
DELE C1innebrak

1 kurs kwalifikacyjny obejmował treści znajdujące się w programie ww. studiów (obowiązuje przedstawienie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego)


Ochrona danych osobowych i regulamin

Regulamin organizacji kursu kwalifikacyjnego przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Regulamin organizacji form doskonalenia zawodowego przez Krakowski Instytut Rozowju Edukacji

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia kursu oraz zasadami odpłatności za kurs i zobowiązuję się do ich przestrzegania.