Zamów szkolenie "SZYTE NA MIARĘ" z oferty KIRE

Dane zgłaszającego

Treści, problemy

Forma szkolenia

wykład
ćwiczenia/warsztaty/treningi
szkolenie online
indywidualne konsultacje
inna (jaka?)

Czas szkolenia *

Proponowany termin zajęć

Chcę wybrać termin Chcę wybrać dzień tygodnia Dowolny

Proponowany dzień tygodnia jako możliwy na przeprowadzenie szkolenia

dowolny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
MOŻNA ZAPROPONOWAĆ TRENERA

Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników i materiałów edukacyjnych.

Orientacyjne ceny szkoleń znajdują się w aktualnym BIULETYNIE INFORMACYJNYM KIRE oraz po kliknięciu na link: CENNIK SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH.

Ochrona danych osobowych i regulamin

  

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych.