Nawiązanie współpracy

Dane osoby zgłaszającej propozycję nawiązania współpracy

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny
(podaj, jeśli jest inny niż zamieszkania)

prowadziłem/am zajęcia w KIRE nie prowadziłem/am zajęć w KIRE

Informacje o prowadzącym szkolenie

Zajmowane stanowisko *

Opis kompetencji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe

Doświadczenie zawodowe *

Kompetencje specjalistyczne (trenerskie) *

coach
trener
edukator
mentor
mediator
andragog
inne (jakie?)

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń) *

brak doświadczenia
do 10
do 50
do 100
do 200
do 300
powyżej 300
dokładnie

Ochrona danych osobowych i regulamin

  

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych.