Zaproponuj szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dane zgłaszającego

Proponowany temat szkolenia *

Treści, problemy *

Miejsce szkolenia *

Czas szkolenia *

Liczba uczestników

Forma szkolenia *

wykład
ćwiczenia/warsztaty/treningi
szkolenie online
indywidualne konsultacje
inna (jaka?)

Proponowana data

Chcę wybrać termin Chcę wybrać dzień tygodnia Dowolny

Proponowany dzień tygodnia jako możliwy na przeprowadzenie szkolenia

dowolny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Inne uwagi

Można zaproponować trenera

Dane do faktury

Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników i materiałów edukacyjnych.

Orientacyjne ceny szkoleń znajdują się w aktualnym BIULETYNIE INFORMACYJNYM KIRE oraz po kliknięciu na link: CENNIK SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH.

Ochrona danych osobowych i regulamin

  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z przygotowaniem i aktualizacją oferty KIRE.