Tak
Nie
taknie

deklaruję wpłatę 20 zł jako warunek rejestracjijestem uczestnikiem/absolwentem SP KIRE Wychowanie do życia w rodzinie i jestem zwolniony z opłatyjestem wykładowcą KIRE i jestem zwolniony z opłatyjestem pracownikiem dydaktycznych Akademii Ingatianumi i jestem zwolniony z opłaty

1 kurs kwalifikacyjny obejmował treści znajdujące się w programie ww. studiów (obowiązuje przedstawienie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego)


Ochrona danych osobowych i regulamin

Regulamin organizacji form doskonalenia zawodowego przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia szkolenia.