Propozycja własnej oferty szkolenia

Dane zgłaszającego

Temat szkolenia

Adresat szkolenia

Ogólny cel szkolenia

Treści szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu

Forma szkolenia *

wykład
ćwiczenia/warsztaty/treningi
szkolenie online
indywidualne konsultacje
inna (jaka?)

Czas szkolenia (liczba godzin dydaktycznych) *

Oczekiwane wynagrodzenie za godz. dydaktyczną szkolenia *

Opis kompetencji dotyczących programu szkolenia *

Proponowany termin zajęć

Chcę wybrać termin Dowolny

Ochrona danych osobowych i regulamin

  

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych.