Propozycja własnej oferty szkolenia

Dane zgłaszającego

Szczegóły szkolenia

Forma szkolenia *

wykład
ćwiczenia/warsztaty/treningi
szkolenie online
indywidualne konsultacje
inna (jaka?)

Czas szkolenia *

Oczekiwane wynagrodzenie za godz. dydaktyczną szkolenia *

Opis kompetencji dotyczących programu szkolenia *

Proponowany termin zajęć

Chcę wybrać termin Dowolny

Proponowany dzień tygodnia jako możliwy na przeprowadzenie szkolenia

dowolny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

Ochrona danych osobowych i regulamin

  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z przygotowaniem i aktualizacją oferty KIRE.