Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Z WOLNOŚCI PŁYNIE RADOŚĆ, SIŁA I NADZIEJA” z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu jest:

 • zainteresowanie nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości i jego historią,
 • zachęcenie nauczycieli do organizowania atrakcyjnych wydarzeń, które zapoznają młode pokolenie z ojczystą historią, inspirują do kultywowania polskich tradycji oraz budują dumę narodową wychowanków i środowiska lokalnego,
 • stworzenie zbioru materiałów edukacyjnych dotyczących w/w problematyki, popularyzowanie ich oraz wydanie publikacji zawierającej najwyżej ocenione prace konkursowe.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli z województwa małopolskiego realizujących pracę wychowawczą z uczniami:

 1. w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej,
 2. w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjalnych
 3. w szkole ponadpodstawowej,
 4. w szkole integracyjnej, specjalnej lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

zwanych dalej „uczestnikiem”/ „uczestnikami”.

Opis zadania konkursowego

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy w jednej z dwóch kategorii::

 1. KATEGORIA 1 – SCENARIUSZ
  przygotowanie scenariusza przebiegu obchodów uroczystości z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości, np. scenariusza szkolnej uroczystości (akademia, spotkanie ze świadkiem historii, przedstawienie, gra terenowa, zajęcia interdyscyplinarne, wycieczka, realizacja programów, projektów edukacyjnych itp.), zwane dalej „wydarzeniem”,
 2. KATEGORIA 2 – RELACJA

sporządzenie relacji, reportażu w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem TIK z obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w szkole.

Nagrody

Nagrody przyznawane w następujących kategoriach:

a. KATEGORIA  1 – SCENARIUSZE

 • 1 miejsce- laptop
 • 2 miejsce- aparat fotograficzny
 • 3 miejsce- czytnik ebook’ów
 • Wyróżnienie – nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej

b. KATEGORIA 2 – RELACJA

 • 1 miejsce- laptop
 • 2 miejsce- aparat fotograficzny
 • 3 miejsce- czytnik ebook’ów
 • Wyróżnienie – nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej

Kalendarz

19 października 2018 r. – otwarcie naboru zgłoszeń do konkursu
13 grudnia 2018 r., godz. 23.59 – zamknięcie naboru zgłoszeń do konkursu
10 stycznia 2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu
11 stycznia 2019 r. – publikacja wyników konkursu na stronie internetowej organizatora
2 lutego 2019 r. – uroczysty finał konkursu

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

Materiały do pobrania