fbpx

Oferta

Stawiamy na kompleksowość kształcenia, dzięki czemu w naszej ofercie każdy znajdzie właściwą dla siebie ścieżkę rozwoju. 

Uczymy zdalnie, stacjonarnie i hybrydowo! Zawsze ciekawie i praktycznie.

 

Ponad 30 kierunków hybrydowo lub online – uzyskaj dyplom zgodny z Rozporządzeniem MEiN w 12-15 miesięcy

Dłuższe formy doskonalenia, w tym nadające uprawnienia lub kwalifikacje do pracy w szkole

Indywidualne lub dla Rad Pedagogicznych, dostoswane do potrzeb uczestników, realizowane w kilka godzin

Przystąp do procesu walidacji i zdobądź kwalifikacje Terapeuty Środowiskowego dzieci i młodzieży

Zdobądź uznawany certyfikat językowy, przystąp do egzaminu na wybranym poziomie

Certyfikaty IS I ASD, Laboratorium ECDL, Konsultacje indywidualne, Coaching

O nas

Przez ponad 15 lat działalności na rynku usług edukacyjnych zdążyliśmy zyskać renomę i uznanie wśród nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządów oraz osób zaangażowanych w rozwój oświaty. Dowodem tego są ciepłe słowa naszych absolwentów, rekomendacje oraz wysokie wyniki ewaluacji.

Stawiamy na jakość

Podejmując wiele ciekawych projektów edukacyjnych zdobyliśmy opinię wiarygodnego i rzetelnego partnera, o czym świadczą liczne certyfikaty i rekomendacje.

Ustanowiliśmy, wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością, zgodny z najwyższymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

 • zadowolenia uczestnicy
 • z polecenia
 • wracają
 • ocena
 • wszyscy uczestnicy

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – pragmatyzm, czyli jedność teorii i praktyki

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją zastosować - ten cytat Johanna Wolfganga Goethego doskonale obrazuje naszą misję – chcemy zapewnić dyrektorom szkół i nauczycielom możliwości nabycia niezbędnych kwalifikacji do pracy w szkole oraz rozwijać praktyczne kompetencje, które pozwolą skutecznie osiągać cele zawodowe, a także czerpać wiele satysfakcji ze swojej pracy.

Naszym priorytetem jest spełnienie wymagań słuchaczy poprzez utrzymanie wysokiej jakości usług edukacyjnych i doradczych – szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz poradnictwa edukacyjnego i coachingu. Dbamy, aby każdy uczestnik naszych form doskonalenia dla nauczycieli otrzymał solidne podstawy metodyczne i merytoryczne do pracy w szkole. Cel ten pragniemy osiągnąć poprzez ideę uczenia się poprzez działanie. Realizujemy ją poprzez:

 • konferencje naukowe
 • laboratoria edukacyjne
 • obserwacje zajęć
 • warsztaty w placówkach specjalistycznych
 • zajęcia terenowe
 • wizyty studyjne 
 • wydarzenia edukacyjne
 • i inne…

Usługi dydaktyczne – ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli

Rozwijanie kreatywności oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych stanowi jeden z głównych celów naszej działalności. Dlatego też procesy dydaktyczne organizujemy w taki sposób, aby każdy uczestnik miał okazję podzielić się własnymi pomysłami i rozwiązaniami na konkretne zagadnienia. Takie podejście efektywnie wyzwala aktywność słuchaczy oraz gotowość do zmian w poczuciu odpowiedzialności za efekty własnej edukacji. Wierzymy, że w każdym nauczycielu drzemie ogromny potencjał do stałego rozwoju.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Kształcenie na studiach podyplomowych to jedna z najczęściej wybieranych ścieżek samorozwoju nauczyciela. To także doskonały sposób na zdobycie kwalifikacji do nauczania nowego przedmiotu, do startowania w konkursie na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, wychowawcy czy doradcy zawodowego. Nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi, aby ułatwić Państwu dostęp do ponad 20 kierunków studiów podyplomowych m.in. w następujących obszarach:

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Kształcenie kadr kierowniczych oświaty: Zarządzanie oświatą – Manager i lider oświaty
 • Pedagogika specjalna: np. Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Edukacja, terapia i wspomagania osób ze spektrum autyzmu, Resocjalizacja z socjoterapią, Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Integracja sensoryczna
 • Edukacja artystyczna i techniczna: np. Muzyka i plastyka w szkole, Technika
 • Kształcenie przedmiotowe, np. Matematyka, Fizyka, Informatyka, Etyka i filozofia
 • Edukacja ruchowa, np. Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,
 • Edukacja językowa: np. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Gwarantujemy pewność zdobytych kwalifikacji! Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez uczelnię partnerską zgodne z § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 1791).

 

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – zmieniamy kariery nauczycieli w Polsce

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to miejsce przyjazne dla każdego pracownika sektora edukacji. Dlaczego? Ponieważ nasze studia, kursy i szkolenia charakteryzuje duża różnorodność. Oferujemy zajęcia stacjonarne, online, jak również w formie hybrydowej. Wykorzystujemy elementy e-learningu i blended learningu. 

Naszą działalność realizujemy w oparciu o fundamentalne wartości KIRE: 

 • Kreatywność – ponieważ procesy dydaktyczne organizujemy w taki sposób, aby każdy mógł poznać nowatorskie metody nauczania, a także kreatywnie rozwijać własne narzędzia pracy z uczniem. Świat edukacji jest pełen nowoczesnych rozwiązań – i dążymy do tego, by absolwenci KIRE potrafili się wśród nich poruszać. 
 • Indywidualizację – czyli zróżnicowanie procesów edukacyjnych, stwarzanie równych szans wszystkim słuchaczom, tworzenie przyjaznych warunków kształcenia osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomoc dla osób pochodzących zza granicy i słabo mówiących po polsku. Wspieramy każdego uczestnika i uczestniczkę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, aby proces kształcenia w naszym Instytucie przebiegał w sposób jak najbardziej efektywny. 
 • Rzetelność – o której świadczą akredytacje, certyfikaty i liczne rekomendacje. Ustanowiliśmy, wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy nasz System Zarządzania Jakością usług edukacyjnych i doradczych, aby dostosować je do najwyższych standardów krajowych i międzynarodowych. 
 • Entuzjazm – bo bez pasji nic by z tego nie wyszło. To radość ze spotkań z ludźmi i zamiłowanie do nauczania sprawiły, że programy naszych szkoleń, kursów i kierunków studiów są nastawione na budowanie przestrzeni wzajemnej wymiany inspirujących doświadczeń. Kształcenie innych może być powołaniem, pasją, przyjemnością. 

Zapraszamy do Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, aby się o tym przekonać!