Szkolenia - dla Nauczycieli

16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Kreatywna godzina wychowawcza

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Komunikuj się by każdy Ciebie rozumiał, (wy)słuchał, a nie słyszał

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dziecko z FAS w przedszkolu i w szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Od offline do online czyli jak przejść z kodowania na papierze i dywanie do działania w przestrzeni wirtualnej

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Autoedukacja staje się pasją – wykorzystanie aplikacji do poznawania świata wokół

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Metodyka IBSE z wirtualnymi zasobami – czyli e-doświadczenia na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Aktywnie i kreatywnie – świetlica przyjazna uczniowi

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Storytelling w edukacji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole

16:00-19:00 199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Media społecznościowe: jak wpływają na psychikę

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Nauka poprzez zabawę czyli wprowadzenie do programowania w Scratch’u

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Kodowanie bez komputera, czyli nauka programowania dla najmłodszych

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Zakodowane lektury – czyli jak wykorzystać naukę kodowania w obszarach polonistycznych (humanistycznych)

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Myślenie krytyczne: jak bronić się przed manipulacjami

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przepisy przejściowe

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji w Edukacji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Personalizacja Edukacji za pomocą Sztucznej Inteligencji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Tworzenie Zasobów Edukacyjnych za pomocą Sztucznej Inteligencji (AI)

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dziecko z deficytem uwagi w przedszkolu i w szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu i szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Poprawa koncentracji u dzieci z ADHD

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z uczniami

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Myślenie wizualne w edukacji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Adaptacja w przedszkolu

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Specyficzne trudności w nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Technika szybkiego czytania

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego – przepisy przejściowe

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Kompetencje cyfrowe nauczyciela – wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczej

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z rodzicami

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł

Szkolenia dla Nauczycieli

Badania rynku usług edukacyjnych oraz prowadzona systematycznie  diagnoza potrzeb pokazują, że krótkie (4-5 godzinne) szkolenia są najchętniej i najczęściej wybieraną przez nauczycieli formą doskonalenia. 

KIRE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli przedmiotowych, wychowawców oraz psychologów oraz zgłaszających się z wolnego naboru.

Warsztaty dla Nauczycieli

Nasze szkolenia są realizowane w sposób najbardziej dogodny dla Nauczycieli – forma szkolenia jest różna i zależna od tematyki – często są to szkolenia warsztatowe, w których Nauczyciel może w praktyce przećwiczyć dane zagadnienie .

Oferta szkoleń dla Nauczycieli – najbardziej aktualne tematy dostosowane do potrzeb 

Jako placówka szkoleniowa chcemy odpowiadać na bieżące oczekiwania wszystkich pracowników sektora edukacji i oświaty – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i doradców zawodowych. W związku z tym naszą ofertę szkoleń budujemy w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa Polskiego, diagnozę potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół oraz analizę rynku, otoczenia i najnowszych trendów w edukacji.

Proponujemy szeroki wybór szkoleń indywidualnych w siedmiu działach tematycznych:

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Podnoszenie jakości i efektów kształcenia 
  • Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole 
  • Rozwój osobisty nauczyciela 
  • Szkolenia dla kadry kierowniczej 
  • Szkolenia przedmiotowe 
  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Szkolenia Stacjonarne i Online

Nasza oferta obejmuje zarówno szkolenia stacjonarne, umożliwiające bezpośredni kontakt i wymianę doświadczeń, jak i szkolenia online.

Ciekawe Szkolenia dla Nauczycieli zorientowane na Praktykę

Szkolenia od KIRE dostarczają praktycznych narzędzi i wiedzy niezbędnych do skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Tematyka obejmuje m.in. najnowsze metody nauczania, psychologię dziecięcą, zarządzanie klasą oraz adaptację programów nauczania do różnych poziomów umiejętności uczniów. Poruszamy aktualne tematy oraz dajemy konkretne wskazówki jak radzić sobie z wyzwaniami, przed jakimi stają nauczyciele.  

Nasza oferta edukacyjna dla nauczycieli obejmuje także szkolenia specjalistyczne, skoncentrowane na pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. W ofercie mamy więc szkolenia obejmujące pracę z dziećmi dotkniętych FAS, pracę z dziećmi w spektrum autyzmu i wiele innych. Na tym nasza oferta szkoleń się nie kończy. Reagujemy na szybko zmieniające się warunki nauczania, podejmujemy takie tematy jak personalizacja edukacji za pomocą sztucznej inteligencji czy storytelling. 

Aktualna i Dopasowana Oferta szkoleń dla Nauczycieli

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta szkoleń była zawsze aktualna i zgodna z zapotrzebowaniem nauczycieli, pedagogów i kadry kierowniczej. Bądź na bieżąco i regularnie sprawdzaj naszą ofertę. Zapisz się także do naszego newslettera. Dzięki temu nie ominą Cię nowe propozycje szkoleń. 

Zaproponuj własne szkolenie

W celu dalszego doskonalenia i dostosowania szkoleń do Państwa oczekiwań istnieje możliwość zaproponowania tematu szkolenia, którego nie ma w ofercie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Chcemy odpowiadać na bieżące problemy zgłaszane przez wszystkich nauczycieli.