Studia podyplomowe

3 semestry

3800 zł

za całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 27-04-2024 27-04-2024

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

375 godz. – 60 godz. praktyk

3 semestry 3800 zł za całość
3 semestry

4200 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 27-04-2024 27-04-2024

Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

450 godz. – 180 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł całość
3 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Biologia

495 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4000 zł całość
3 semestry

3800 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Dydaktyka języka polskiego jako obcego

174 lub 300 godz. – 60 godz. praktyk

3 semestry 3800 zł całość
3 semestry

4200 zł

za całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Edukacja dla bezpieczeństwa

480 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł za całość
3 semestry

4500 zł

za całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

480 godz. – 180 godz. praktyk

3 semestry 4500 zł za całość
3 semestry

3900 zł

za całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Edukacja włączająca

390 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 3900 zł za całość
3 semestry

3950 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Etyka

360 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 3950 zł całość
3 semestry

4200 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Geografia i Ochrona środowiska

424 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł 3600 zł całość
3 semestry

4200 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Historia

490 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł całość
3 semestry

5000 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Informatyka

555 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 5000 zł całość
3 semestry

4500 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Integracja sensoryczna

500 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4500 zł całość
3 semestry

4200 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

440 godzin – 60 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł całość
3 semestry

4200 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Język polski

550 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł całość
4 semestry

5000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Logopedia

515 godz. – 180 godz. praktyk

4 semestry 5000 zł całość
3 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

400 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4000 zł całość
3 semestry

4000 zł

za całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Programowanie w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej

3 semestry 4000 zł za całość
3 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna

475 godz. – 180 godz. praktyk

3 semestry 4000 zł całość
2 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Profilaktyka i terapia uzależnień

385 godz. – 120 godz. praktyk

2 semestry 4000 zł całość
3 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

500 godz. – 150 godz. praktyk

3 semestry 4000 zł całość
2 semestry

4000 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Psychotraumatologia

308 godz. dydaktycznych – 60 godz. case study

2 semestry 4000 zł
3 semestry

5000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Resocjalizacja z socjoterapią

505 godz. – 180 godz. praktyk

3 semestry 5000 zł całość
3 semestry

5000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Surdopedagogika – Pedagogika specjalna

525 godz. – 180 godz. praktyk

3 semestry 5000 zł całość
3 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Technika

420 godz. – 60 godz. praktyk

3 semestry 4000 zł całość
3 semestry

4800 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami arteterapii

365 godz. – 150 godz. praktyk

3 semestry 4800 zł całość
3 semestry

5000 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Tyflopedagogika – Pedagogika specjalna

505 godz. – 180 godz. praktyk

3 semestry 5000 zł całość
3 semestry

4200 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

425 godz. – 180 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł całość
3 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Wiedza o kulturze

390 godz. – 150 godz. praktyk

3 semestry 4000 zł całość
3 semestry

4000 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

510 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4000 zł całość
3 semestry

4500 zł

całość
Zajęcia stacjonarne Stacjonarnie Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

450 godz. – 120 godz. praktyk

3 semestry 4500 zł całość
2 semestry

3000 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Zarządzanie oświatą

240 godzin – 30 godz. praktyk

2 semestry 3000 zł całość
3 semestry

4200 zł

całość
Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

350 godz. – 150 godz. praktyk

3 semestry 4200 zł całość
3 semestry

4000 zł

NOWOŚĆ
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 28-09-2024 28-09-2024

Edukacja obywatelska

3 semestry 4000 zł NOWOŚĆ

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Krakowie – stacjonarnie, online, hybrydowo

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to Instytucja Oświatowa, której celem jest zapewnienie kompleksowej oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół we wszystkich możliwych zakresach i kierunkach. Chcemy być platformą, dzięki której nasi słuchacze znajdą różnorodne formy edukacji odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Właśnie dlatego nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie rekrutacji i edukacji na studiach podyplomowych dla nauczycieli w Krakowie. 

Nasza oferta studiów obejmuje między innymi studia podyplomowe online dla nauczycieli. Studia podyplomowe bez zjazdów pozwalają efektywniej zarządzać czasem i korzystać z naszej oferty edukacyjnej niezależnie od miejsca zamieszkania.  Do realizowania zajęć w formie online wykorzystujemy platformy MsTeams, Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle.

Oferujemy także studia podyplomowe w trybie stacjonarnym. Zajęcia stacjonarne na studiach realizujemy w centrum Krakowa, w magicznym otoczeniu Kazimierza oraz w okolicach przesiąkniętego atmosferą studiowania Miasteczka Studenckiego. Wybrane warsztaty i zajęcia praktyczne realizowane są w tygodniu w specjalistycznych placówkach i ośrodkach.

Praca po studiach podyplomowych i zdobyte kwalifikacje zawodowe

Każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe i wiążąca swoją przyszłość z oświatą i branżą edukacyjną, znajdzie w KIRE propozycje kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie gwarantuje zdobycie kwalifikacji zawodowych, m.in. do nauczania nowego przedmiotu, do startowania w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, wychowawcy czy doradcy zawodowego.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez uczelnię partnerską zgodne z § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie trwa!

Aktualnie prowadzimy rekrutację na ponad 20 kierunków studiów podyplomowych gwarantujących poszerzenie kwalifikacji w różnych obszarach. 

Jakie kwalifikacje zdobędziesz korzystając z oferty studiów podyplomowych w KIRE?

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – kwalifikacje bibliotekarza we wszystkich typach bibliotek i w innych instytucjach związanych z książką.
 • Doradztwo zawodowe i personalne – kwalifikacje doradcy zawodowego – specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 • i placówkach.
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego – kwalifikacje lektora języka polskiego w kraju i za granicą.
 • Chemia –  kwalifikacje do nauczania przedmiotu chemia.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie
 • Etyka – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z etyki
 • Fizyka – kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyka.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • w klasach I-II
 • Informatyka – kwalifikacje do nauczania przedmiotu informatyka
 • Integracja sensoryczna – kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – kwalifikacje do nauczania angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (po zdaniu TELC)
 • Logopedia – kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy
 • Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  –  kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu
 • Pedagogika specjalna – Resocjalizacja z socjoterapią – kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Pedagogika szkolna – kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego
 • Surdopedagogika – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą
 • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii – kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią
 • Tyflopedagogika – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwalifikacje do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne i prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie trwa przez cały rok. Informacje o terminach znajdują się na stronach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych. O pierwszych zajęciach osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, zostaną powiadomione drogą mailową.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe dla nauczycieli w KIRE?

Mając jasno określoną wizję doskonalenia nauczycieli postawiliśmy przed sobą konkretne cele: 

 • kształcić praktycznie, aby każdy nauczyciel mógł wykorzystać zdobytą podczas studiów podyplomowych wiedzę w swojej codziennej pracy nauczycielskiej
 • umożliwić słuchaczom kontakt z ekspertami, którzy chętnie dzielą się swoim długoletnim doświadczeniem oraz pomagają w rozwiązywaniu zgłaszanych przez uczestników problemów
 • stworzyć przestrzeń spotkań ludzi z pasją, gdzie każdy będzie mógł odkryć i rozwinąć własny potencjał osobisty i zawodowy.

Ponadto, realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi kierunki studiów podyplomowych posiadają własną, niepowtarzalną specyfikę oraz atuty.

Projekty dyplomowe, czyli jak studiować praktycznie i twórczo

Dbamy, aby każdy z naszych słuchaczy otrzymał solidne podstawy metodyczne i merytoryczne do pracy w szkole. Cel ten osiągamy realizując ideę uczenia się poprzez działanie. Zachęcamy naszych słuchaczy do tworzenia zespołów pracujących w ramach projektów dyplomowych. Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności niezbędne w praktyce zawodowej, ale również rozwijają własną kreatywność oraz doskonalą się w działaniu zespołowym. 

Wystawianie autorskich spektakli teatralnych, nagrywanie słuchowisk, pisanie bajek i opowiadań dla dzieci i młodzieży, organizacja wystaw i wernisaży, prowadzenie debat oksfordzkich i klubów dyskusyjnych, tworzenie zespołów muzycznych, organizacja i aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach, tworzenie gier i planszy edukacyjnych, pisanie scenariuszy i konspektów lekcji – to tylko niektóre przykłady projektów dyplomowych realizowanych przez słuchaczy KIRE.