Szkolenia - Online

16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Kreatywna godzina wychowawcza

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Komunikuj się by każdy Ciebie rozumiał, (wy)słuchał, a nie słyszał

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dziecko z FAS w przedszkolu i w szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
dwie soboty

600 zł

za całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

16 godz. online i 9 godz. e-learning

dwie soboty 600 zł za całość
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Od offline do online czyli jak przejść z kodowania na papierze i dywanie do działania w przestrzeni wirtualnej

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Autoedukacja staje się pasją – wykorzystanie aplikacji do poznawania świata wokół

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Metodyka IBSE z wirtualnymi zasobami – czyli e-doświadczenia na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Aktywnie i kreatywnie – świetlica przyjazna uczniowi

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Storytelling w edukacji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole

16:00-19:00 199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Media społecznościowe: jak wpływają na psychikę

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Nauka poprzez zabawę czyli wprowadzenie do programowania w Scratch’u

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Kodowanie bez komputera, czyli nauka programowania dla najmłodszych

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Zakodowane lektury – czyli jak wykorzystać naukę kodowania w obszarach polonistycznych (humanistycznych)

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Myślenie krytyczne: jak bronić się przed manipulacjami

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przepisy przejściowe

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji w Edukacji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Personalizacja Edukacji za pomocą Sztucznej Inteligencji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Tworzenie Zasobów Edukacyjnych za pomocą Sztucznej Inteligencji (AI)

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dziecko z deficytem uwagi w przedszkolu i w szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu i szkole

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Poprawa koncentracji u dzieci z ADHD

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z uczniami

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Myślenie wizualne w edukacji

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Adaptacja w przedszkolu

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Specyficzne trudności w nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Technika szybkiego czytania

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego – przepisy przejściowe

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł

199 zł

całość
Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Kompetencje cyfrowe nauczyciela – wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczej

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

199 zł całość
16:00-19:00

199 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z rodzicami

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

16:00-19:00 199 zł

Szkolenia Online dla Nauczycieli

Szkolenia online to odpowiedź na potrzeby Nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w elastyczny sposób. Jesteśmy liderem w organizacji szkoleń online, co pozwala nauczycielom korzystać z naszej oferty niezależnie od miejsca zamieszkania. Nasze tematy są dostosowane do aktualnych wymagań Nauczycieli przedszkolnych, przedmiotowych, wychowawców oraz psychologów.

Aktualne i Dostosowane Szkolenia

Czerpiemy z naszych doświadczeń, jednocześnie idąc z duchem czasu! Prowadzimy nowoczesne szkolenia online, korzystając z platform takich jak Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle. Nasi szkoleniowcy, oprócz doskonałego przygotowania merytorycznego i bogatego doświadczenia zawodowego, mają szerokie kompetencje do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Dbają o to, aby poza przekazywaniem wiedzy prowadzić szkolenia w sposób angażujący słuchacza.

Praktyczne Szkolenia dla Nauczycieli

Tematy szkoleń obejmują bieżące wyzwania nauczycieli. Wiele z nich dotyczy nowoczesnych metod edukacji, takich jak wykorzystanie multimediów i narzędzi AI w pracy z uczniami. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, oferujemy również szkolenia z zakresu psychologii dziecięcej, współczesnych wyzwań w szkolnictwie, interpretacji aktualnych przepisów i wiele więcej. 

Szkolenia w Różnej Formie

Nasza różnorodna oferta to nie tylko szkolenia online. Prowadzimy również szkolenia w formie stacjonarnej. Poza bogatą ofertą szkoleń proponujemy także studia podyplomowe dla nauczycieli oraz różnorodne kursy i wiele więcej.