Kreatywnie i innowacyjnie,
czyli z wyobraźnią!

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji rozpoczął działalność w październiku 2008 r. Od tego czasu, zdążyliśmy zyskać renomę i uznanie wśród nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządów oraz osób zaangażowanych w rozwój oświaty.

Dowodem tego są nie tylko ciepłe słowa naszych absolwentów, rekomendacje, wyniki ewaluacji wewnętrznej, lecz również stale rosnąca popularność naszej placówki.

Kobieta uczestniczy w szkoleniu online

Placówka akredytowana od 10 kwietnia 2015 roku!

Akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty
nr decyzji: SEPZ-I.5470.1.2015.MK

Uczestnikami kursów i szkoleń KIRE są nauczyciele z całej Polski, a nawet z zagranicy. Bardzo wielu naszych absolwentów to dziś dyrektorzy szkół/placówek na terenie Małopolski oraz innych województw. Programy szkoleń, warsztatów oraz kursów kwalifikacyjnych nasi eksperci starają się realizować w oparciu o indywidualne potrzeby oraz zgłaszane trudności, z jakimi borykają się nauczyciele.

Obecnie prowadzimy również studia podyplomowe na 30 kierunkach. Tok każdego kierunku oparty jest o autorskie programy naszych wykładowców.

Na bieżąco pytamy o ocenę prowadzonych zajęć, aby zapewnić uczestnikom jak najwyższy stopień satysfakcji oraz podnosić efektywność szkoleń. Każde zajęcia są ewaluowane, niejednokrotnie dokonywana jest analiza potrzeb uczestników szkoleń oraz kursów. Ponadto uczestnicy mają możliwość zgłaszania dodatkowych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, na podstawie czego organizujemy odpowiednią ofertę dla zainteresowanych.

Dokument o wartościach KIRE
Dokument o wartościach KIRE

Na bieżąco pytamy o ocenę prowadzonych zajęć, aby zapewnić uczestnikom jak najwyższy stopień satysfakcji oraz podnosić efektywność szkoleń. Każde zajęcia są ewaluowane, niejednokrotnie dokonywana jest analiza potrzeb uczestników szkoleń oraz kursów. Ponadto uczestnicy mają możliwość zgłaszania dodatkowych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, na podstawie czego organizujemy odpowiednią ofertę dla zainteresowanych.

Organizujemy również szkolenia dla innych grup odbiorców, od grudnia 2013 roku przeszkoliliśmy kilkuset pracowników i funkcjonariuszy służby więziennej, pracowników dwóch krakowskich uczelni wyższych (Uniwersytet Jagielloński oraz Krakowska Akademia), pracowników urzędów (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Izba Celna w Szczecinie), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i inne grupy odbiorców. Szkolenia obejmują usługi związane z wynajmem sali szkoleniowej, organizacją posiłków dla uczestników oraz opracowaniem edytorskim i merytorycznym materiałów szkoleniowych.

Nasi Partnerzy doceniają profesjonalizm i miłą współpracę z zespołem koordynatorów i specjalistów KIRE.

Uczymy w sposób nowoczesny, ciekawie i efektywnie.

Wykorzystujemy narzędzia do pracy zdalnej.

Zadowolenie naszych klientów potwierdzają liczne rekomendacje i referencje. Spotkaliśmy się z uznaniem prestiżowych uczelni z całej Polski (m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, Krakowskiej Akademii im. Andzreja F. Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości z Ostrowca Św., Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z Brzegu), wydawnictw (Juka, Rubikon, Wychowawca), szkół wszystkich typów, firm szkoleniowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Dbając o najwyższy poziom wszystkich form doskonalenia wprowadzamy i promujemy metody e-learningu i blended learningu, wykorzystujemy elementy coachingu, mentoringu i superwizji, zarówno w procesie doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych, jak i w czasie pracy z uczestnikami wszystkich form doskonalenia.

Opracowujemy i publikujemy na naszej stronie internetowej bank „dobrych praktyk”, organizujemy zajęcia terenowe (np. w Puszczy Niepołomickiej, Dolinie Mnikowskiej, Ogrodzie Ingardena, Ogrodzie Botanicznym, organizujemy wycieczki fakultatywne np. do Wiednia, plenery malarskie, udział w filharmonicznych koncertach z cyklu „Ars Amanda”, zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego, praca z symulatorami widzenia).

Nasz młody i dynamiczny zespół pracowników administracyjnych we współpracy z blisko 500 doświadczonymi szkoleniowcami tworzy zgrany team, dla którego każde wyzwanie szkoleniowe jest ciekawą przygodą.

Certyfikaty

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas bardzo ważne, stąd od początku istnienia Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji dba nie tylko o rozwój uczestników kursów i szkoleń, ale także o swój własny.

Dążenie do poprawy jakości prowadzonych form doskonalenia, a także obsługi zaowocowało pozyskaniem licznych certyfikatów. Dynamiczny rozwój firmy jest połączony z troską o otaczające nas środowisko naturalne. Szczegółowe informacje i numery certyfikatów dostępne są po wybraniu konkretnego z menu.

Akredytacja MKO

Od 10 kwietnia 2015 roku nasza placówka posiada

AKREDYTACJĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
nr decyzji: SEPZ-I.5470.1.2015.MK

a od 14 lipca 2020 po pomyślnym audycie została przedłużona na kolejne 5 lat:
nr decyzji: NP-III.5470.6.2020.KL

Akredytacja KIRE

Decyzja nr: NP-III.5470.6.2020.KL

Akredytacja MKO

Zobacz więcej

Certyfikat ECDL

nasza placówka posiada:

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych

Oświadczenie Laboratorium ECDL

Zobacz więcej

Laboratorium mobilne ECDL

Zobacz więcej

Certyfikat PIFS

nasza placówka od 12 września 2016 r. posiada:

CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych to największa w Polsce organizacja firm szkoleniowych w Polsce.
Współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Krajową Izbą Gospodarczą.

Główne cele i zadania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych:

  • Reprezentowanie środowiska firm szkoleniowych wobec ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych
  • Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i szkoleń, jako narzędzi rozwoju osobistego i organizacji
  • Definiowanie i upowszechnianie wysokich standardów jakości usług szkoleniowych
  • Wspomaganie działalności firm szkoleniowych
  • Integracja i organizacja środowiska: wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, zrzeszanie i stowarzyszenie członków
Certyfikat Członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Od 12 września 2016 r.

CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Zobacz więcej

Certyfikat PSIS

Dzięki zaangażowaniu Instytutu w propagowanie i popularyzowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej otrzymaliśmy:

Certyfikat Przyjaciół Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej

Certyfikat Przyjaciół Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej

Zobacz więcej

Certyfikat Rzetelności

Od 15 listopada 2012 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie budowania rzetelnego i wiarygodnego wizerunku naszej firmy.

Nasza placówka posiada:

CERTYFIKAT RZETELNOŚCI nr: 0008 2282 4893 9448

Zobacz Certyfikat

Certyfikat Rzetelności dla KIRE

nr: 0008 2282 4893 9448

CERTYFIKAT RZETELNOŚCI

ISO 29990:2010

Od dnia 15 kwietnia 2017 roku nasza placówka posiada

Certyfikat PN-EN ISO 29990:2010

Tym samym zostało oficjalnie potwierdzone, że nasz system zarządzania jakością spełnia wszystkie objęte normą wymogi w następującym zakresie:

Usługi edukacyjne, szkoleniowe dla kadry pedagogicznej, kierowniczej i pracowników administracyjnych, a także dla osób doskonalących swój profil zawodowy oraz możliwości indywidualnego rozwoju, realizowane przez Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Placówki Kształcenia Ustawicznego, Centrum Studiów Podyplomowych oraz Firmy Szkoleniowej.

Wersja polska

Certyfikat PN-EN ISO 29990:2010 NR: 1403/06/2023/SK/R

Zobacz więcej

Wersja angielska

Certyfikat PN-EN ISO 29990:2010 NR: 1403/06/2023/SK/R

Zobacz więcej

ISO 9001:2015

Nasza placówka posiada:

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

Tym samym zostało oficjalnie potwierdzone, że nasz system zarządzania jakością spełnia wszystkie objęte normą wymogi w następującym zakresie:

Usługi edukacyjne, szkoleniowe i doradcze dla kadry pedagogicznej, kierowniczej i pracowników administracyjnych, a także dla osób doskonalących swój profil zawodowy oraz możliwości indywidualnego rozwoju.

Wersja polska

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
nr: 1403/04/2023/J/R

Zobacz więcej

Wersja angielska

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
nr: 1403/04/2023/J/R

Zobacz więcej

Terapeuta środowiskowy

UPRAWNIENIA DO CERTYFIKOWANIA KWALIFIKACJI RYNKOWEJ Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – DECYZJA MINISTRA ZDROWIA nr RKK.8051.1.2021

Dokument przedstawiający decyzję Ministra Zdrowia o nadaniu uprawnień

RKK.8051.1.2021

Terapeuta środowiskowy

Zobacz więcej

Rekomendacje