Miło nam poinformować, że oferta Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji jest wprowadzona do:

Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i dostępną na stronie inwestycjawkadry.info.pl

Co to jest?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty (publiczne lub niepubliczne). Innymi słowy jest miejscem, w którym przedsiębiorstwa/instytucje oraz ich pracownicy, a także osoby indywidualne będą mogły zapoznać się z szeroką ofertą działań, które pozwolą na ich rozwój.

Aby dostać wpis do Bazy Usług Rozwojowych musieliśmy udokumentować poniższe kryteria:

  1. Rodzaj działalności -  Podmiot świadczący usługi rozwojowe
  2. Dostępność – jawnie opublikowany proces świadczenia usługi (w tym definiowania potrzeb klientów, zapewniania zgodności realizacji usługi z potrzebami klientów, ewaluacji i monitorowania usługi  rozwojowej) oraz zarządzania Podmiotem (w tym planowania, organizowania i kontroli prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług rozwojowych)
  3. Cykliczność – udokumentowanie wyników przeglądów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz wewnętrzne formy samooceny
  4. Wiarygodność – Podmiot znajduje się na rynku minimum rok
  5. Inne czynniki uwiarygadniające: Podmiot posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Certyfikat ISO 9001 oraz Certyfikat ISO 14001
  6. Brak wykluczenia z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  7. Potwierdzenie doświadczenia w zakresie świadczenia usług rozwojowych (potwierdzonym obrotami lub liczbą zrealizowanych godzin usług oraz opiniami klientów)
  8. Potwierdzenie dysponowania odpowiednią kadrą świadczącą usługi rozwojowe

Korzyści

Podmioty zarejestrowane w BUR ma możliwość prezentacji siebie oraz swojej oferty (usług rozwojowych) szerokiemu gronu odbiorców. Podmiot jest stale promowany wśród osób dorosłych, przedsiębiorstw i instytucji jako wiarygodne źródło dostępnych na rynku usług rozwojowych. Innymi słowy rejestracja w BUR oraz prezentacja za jego pośrednictwem usług będzie idealnym kanałem dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych klientów.