fbpx

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji jest FIRMĄ PRZYJAZNĄ ŚRODOWISKU.

W 2014 roku uzyskaliśmy:

Certyfikat PN-EN ISO 14001

Certyfikat potwierdza, że nasza placówka spełnia najwyższe standardy zarządzania środowiskowego.

Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Norma PN-EN ISO 14001 pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o podejście procesowe, którego podstawowym elementem jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach organizacji na rzecz środowiska. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada on cztery etapy działania:

plan – planuj

do – wykonaj

check – sprawdź

act – działaj