fbpx

Miło nam poinformować, że nasza placówka od 12 września 2016 r. posiada:

CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych to największa w Polsce organizacja firm szkoleniowych w Polsce.
Współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Krajową Izbą Gospodarczą.

Główne cele i zadania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych:

  • Reprezentowanie środowiska firm szkoleniowych wobec ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych
  • Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i szkoleń, jako narzędzi rozwoju osobistego i organizacji
  • Definiowanie i upowszechnianie wysokich standardów jakości usług szkoleniowych
  • Wspomaganie działalności firm szkoleniowych
  • Integracja i organizacja środowiska: wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, zrzeszanie i stowarzyszenie członków

 

20160920082027031 0001