fbpx

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym

Szanowni Państwo,

24 listopada 2018 r. w QHotelu Plus odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca edukacji patriotycznej w kontekście zadań realizowanych przez przedszkola i szkoły.

Celem konferencji było przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki oraz środowiska edukacyjnego na temat fundamentalnych wartości w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia. Udział w wydarzeniu pozwolił uczestnikom na zaplanowanie działań służących rozwijaniu szacunku do siebie, tradycji i dorobku narodowego, a także poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej, kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami zgodnie z hasłem: „Patriotyzm jest w nas”.

Konferencja wpisała się w ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jakim jest „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Zawarte w tytule konferencji wartości są równocześnie filarami działalności Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji obchodzącego w tym roku swoje 10-lecie.

Udział w konferencji umożliwił wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, środowisko nauczycielskie, a także w gronie innych osób zainteresowanych poruszaną problematyką.

Konferencja była dedykowana dyrektorom i nauczycielom wszystkich etapów edukacyjnych, specjalności, wychowawcom, opiekunom, innym zainteresowanym tematyką.

Plakat wydarzenia:

plakat konferencja www