fbpx

Konferencja Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym

24 listopada 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, wpisująca się w ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jakim jest „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

O Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji

Skrót najważniejszych wydarzeń z działalności instytutu.