fbpx

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 12:00 Sesja plenarna - Wystąpienia gości

prof. zw. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, Kraków) - Rola szkoły w kształtowaniu idei patriotyzmu w II RP

dr Marek Chamot, prof. WSG (WSG, Bydgoszcz) - Indywidualizacja i entuzjazm w wychowaniu patriotycznym w bydgoskim liceum katolickim na początku transformacji ustrojowej w Polsce

dr Krzysztof Gerc (UJ, Kraków) - Perspektywy rozwojowe osoby z niepełnosprawnością w aspekcie kulturowo - systemowym

dr hab. Roman Dorczak (UJ, Kraków) - Rzetelność, filozofia jakości w wychowaniu patriotycznym

dr Krzysztof Nowakowski (AI, Kraków) - Czy inteligencja emocjonalna może wpływać na proces wychowania?

dr Aleksandra Aszkiełowicz (WSHE, Brzeg) - "Kto Ty jesteś? Polak mały!" - rola rodziny w wychowaniu patriotycznym

 

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

 

12:30 - 14:30 Dyskusje panelowe:

SEKCJA I. Rodzina i szkoła w budowaniu postaw patriotycznych

Eksperci:
dr hab. Mariusz Ozimek, prof. AWF
dr Aleksandra Aszkiełowicz
dr Paweł Ochwat
mgr Urszula Dudzik

SEKCJA II. Kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Eksperci:
dr Krzysztof Gerc
dr Krzysztof Nowakowski
dr Izabela Zaborowska
mgr Aneta Kozak

SEKCJA III. Interdyscyplinarne rozwijanie dumy narodowej młodzieży

Eksperci:
prof. zw. dr hab. Józef Marecki
dr Marek Chamot, prof. WSG
dr hab. Roman Dorczak
dr hab. Lucyna Rotter

 

10latKIREwww