fbpx

16 lutego 2016 r. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji wraz z Akademią Ignatianum w Krakowie zorganizowal ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawo i wychowanie”.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz  Rektor Akademii Ignatianum ks. prof. dr hab. Józef Bremer.

RPD logoAIK logo

Patronami medialnymi zostały następujące instytucje: Radio Kraków, portal internetowy Deon.pl oraz "Wychowawca" - miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich.  

RK logoDEON logoWYCHOWAWCA logo

Spotkanie otworzyła dr Marta Prucnal-Wójcik – doktor nauk prawnych oraz Adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, dziękując za duże zainteresowanie tematyką organizowanego wydarzenia. Prelegentka podkreśliła ze celem konferencji jest wspólna refleksja nad relacją prawa i wychowania, gdyż te dwie rzeczywistości wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

phoca thumb l piw 5

Jako pierwszy, swoją prezentację przedstawił prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju, Kierownik Katedry Teorii, Filozofii Prawa i Praw Człowieka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W swoim wystąpieniu pt. „Pedagogika prawa” podkreślał, że w czasach współczesnych, charakteryzujących się koniecznością szybkiego przepływu informacji polska myśl prawnicza, jak również pedagogiczna, byłaby skazana na pozostawanie w tyle za tempem przemian.  Stąd też otwartość tak myśli prawniczej, jak i pedagogicznej, na inspiracje zewnętrzne jest jednym z warunków utrzymania poziomu prawa, i pedagogiki, ich efektywności oraz przenikania. To właśnie powoduje, że pedagogika musi korzystać przede wszystkim z dorobku prawniczego, z pewnego działania perswazyjnego, które jest zawarte w aktach prawnych.

phoca thumb l piw 9Następnie głos zabrała dr Anna Pawlak związana z  Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie, wyjaśniając czym jest oraz jakie aspekty składają się na socjalizacje prawną.

Kolejna prelegentka,  dr Justyna Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), w swoim wystąpieniu zobrazowała nowe problemy związane z psychologią i socjologią,  jakie podejmuje nauka prawa.

W dalszej części spotkania wystąpił dr Piotr Zamelski (Politechnika Opolska). Jego wystąpienie „Prawo wychowawcą do dobra wspólnego” dotyczyło funkcji wychowawczej prawa stanowionego oraz jego ukierunkowania na rozwijanie społecznej świadomości dobra wspólnego, a celem wystąpienia było ustalenie najważniejszych uwarunkowań związanych z budowaniem przez prawo stanowione pożądanych postaw społecznych wobec wartości dobra wspólnego i jego składników.

Kolejne wystąpienie pt. „Ochrona małoletniego przed wczesną inicjacją seksualną” wygłosiła dr Marta Prucnal-Wójcik. Podczas wykładu wyjaśniła, że funkcjonuje społeczne  przekonanie o istnieniu w prawie polskim granicy 15 lat, wraz z przekroczeniem której małoletni „pełnoprawnie” może podejmować aktywność seksualną. Tymczasem – w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, przeświadczenie to jest błędne. Polskie prawo przed wczesną inicjacją seksualną chroni wszystkie osoby małoletnie, a zatem zasadniczo każdą osobę poniżej 18 roku życia.

phoca thumb l piw 13Wykład na temat „Prawo do miłości i jego realizacja w procesie wychowania.”, w którym poruszyła kwestie przepisów dotyczących podstawego prawa do miłości, wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Teresa Olearczyk - (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego).

Pani Teresa Król, przypomniała jakie są obowiązki i prawa rodziców, które zostały wyrażone w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach międzynarodowych. Stanowią one podstawę do współpracy rodziców i nauczycieli w trosce o wspólne dobro, jakim jest edukacja młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania seksualnego.

Przedostatnie wystąpienie należało do dr Dorota Pauluk (UJ), podczas którego zwróciła uwagę na  zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, które podlegają głębokim i ustawicznym zmianom legislacyjnym. Ich bezwiedne wdrażanie różnych wytycznych i procedur realnie zagraża autonomii i akademickim wolnościom.

Konferencje zamknął wykład dr Marka Babika, dotyczący roli statutów szkolnych jako podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. Reguluje on zasady funkcjonowania szkoły wyznaczając  zadania władz i kompetencje poszczególnych organów. Odgrywa on istotną rolę w kształtowaniu postaw uczniowskich.

 

Zdjęcia z konferencji (zobacz w galerii):