fbpx

Szanowni Państwo,

Za nami konferencja „Przemoc – prawda i mity”, która odbyła się w dn. 5 lutego 2013. Była ona wspólnym przedsięwzięciem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2, Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji oraz Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A Frycza – Modrzewskiego. W jej organizację zaangażowało się jednak wiele innych instytucji, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska czy III Komisariat Policji. Inspiracją do przygotowania tego spotkania była trzyletnia współpraca działającego przy naszej Poradni międzyinstytucjonalnego zespołu na rzecz wspierania dziecka i jego rodziny.

Tematyka konferencji zawierała niezwykle szerokie spektrum perspektyw; analizowano zjawisko przemocy w kontekście neurobiologicznym, psychospołecznym i prawnym. Różnorodność wystąpień wykraczała daleko poza temat przemocy domowej, rówieśniczej czy seksualnej. Prezentowano też dobre praktyki w zakresie pracy z ofiarami przemocy (grupy wsparcia, działania opiekuńczo – wychowawcze w ośrodkach młodzieżowych, terapię rodzin) oraz w zakresie profilaktyki zachowań agresywnych.

Ciekawym akcentem była obecność delegacji z współpracującym z nami od lat Centrum Pedagogicko – Psychologickeho Poradenstva a Prevencie w Dolnym Kubinie na Słowacji. Na koniec konferencji Dyrektor Wydziału Edukacji p. Andrzej Adamczyk podziękował organizatorom spotkania za wkład w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Także i my składamy serdeczne podziękowania prelegentom, wszystkim osobom, które wsparły naszą inicjatywę oraz uczestnikom, których liczba przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania!

 

Materiały pokonferencyjne:

Zdjęcia z konferencji (zobacz w galerii):