fbpx

W kwietniu 2021 r. realizowaliśmy program BARDZO MŁODA KULTURA.

Projekt został zrealizowany z Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Nasi wykładowcy przeprowadzili szkolenia z poniższych tematów:

Gry planszowe i fabularne w edukacji – mgr Joanna Lasoń

Plan szkolenia:

 • Rola zabawy w procesie uczenia – Jak działa mózg i jak wykorzystać jego potencjał korzystając z gier w pracy z uczniami.
 • Rodzaje gier wykorzystywanych w pracy z grupą.
 • Funkcje gier i cele realizowane przy ich pomocy w pracy z grupą.
 • Jakie cechy posiada dobra gra.
 • Jak grać, czyli instrukcje i nie tylko.
 • Baza gier. Przykłady gier.

Edukacja filmowa – praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej – dr Rafał Opulski

Plan szkolenia:

 • Film jako recepta na atrakcyjne zajęcia edukacyjne.
 • Praktyczne zastosowanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
 • Budowa dzieła filmowego.
 • Kroki w efektywnej analizie filmu.
 • Lista projektów i portali zajmujących się wykorzystaniem filmu w edukacji.
 • Stosowanie skutecznych narzędzi w dyskusji (pytania otwarte, aktywne słuchanie, parafrazowanie, klasyfikowanie, podsumowanie).

Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła

Plan szkolenia

 • Podstawy działania mózgu.
 • Uczenie się w wymiarze neurobiologicznym.
 • Po co się uczymy, czyli ewolucyjna rola mózgu.
 • Podstawy neurodydaktyki i krytyczne podejście do niej.
 • Mózgowa organizacja procesów pamięci.
 • Co wpływa na uczenie się – motywacja, uwaga, emocje, stres.
 • Nauczanie polisensoryczne.
 • Nowe technologie a neurodydaktyka.
Więcej o projekcie: