fbpx
rwanda

 

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia nie tylko dla europejskich nauczycieli, ale także przyjaciół w odległej Afryce.

Projekt "Twigishe Abana Batabona", w skrócie TAB w języku kiniarwanda "Uczmy Niewidome Dzieci". Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. (nr projektu 495/2011/PR/2011).

We współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną stworzyliśmy i wspólnie realizowaliśmy projekt "TAB - uczmy dzieci niewidome", którego celem było zwiększenie dostępu do edukacji dla dzieci z wadą wzroku w tym też dzieci całkowicie niewidzących we Wschodniej Prowincji Rwandy. Nasi Trenerzy przeszkolili 50 nauczycieli, którzy później przeprowadzą szkolenie dla kolejnych 250 nauczycieli z podstaw tyflopedagogiki, psychologicznych podstaw rewalidacji, orientacji w przestrzeni, metodyki nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących oraz brajlowskich metod porozumiewania się, w wymiarze 150 godzin. Szkolenie ma pomóc 2 tyś. niewidomych dzieci z Wschodniej Prowincji Rwandy.

 

2    5

 

Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na problem jakim jest brak dostępu do edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących. Rosnąca bieda, niewystarczająca higiena oraz niedostatki technologiczne wpływają na jakość usług medycznych i życia ludzi w Afryce. W afrykańskich wioskach dzieci niewidome żyją na marginesie, nie uczestniczą w życiu społecznym, a wręcz są wyautowane i szykanowane. Z tego powodu bardzo ważne jest uświadomienie Afrykańczykom wagi problemu.

Trenerzy byli w Rwandzie 35 dni (na przełomie lipca i sierpnia 2011 r.). W trakcie trwania szkolenia afrykańscy nauczyciele poznawali metodykę nauczania osób niewidomych. Otrzymali wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych, ich przystosowaniu się do trudnych warunków życia. W programie szkolenia znalazła się rewalidacji i rehabilitacja dzieci z upośledzeniem narządu wzroku oraz poznawanie rzeczywistości przez niewidomych i słabowidzących. Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, współpraca z rodziną dziecka prowadząca do jego akceptacji przez środowisko, a przede wszystkim przez samego siebie. Bardzo ważnym punktem było przyswojenie przez nauczycieli pisma Braille'a, które pozwoli niewidomemu uczniowi na naukę, a co za tym idzie podniesie jego pozycję w społeczeństwie.

 

2    5

 

Najtrudniejsze dla Trenerów było przeniesienie modelu europejskiego na afrykański,spowodowane różnicami kulturowymi, językiem (pismo Braille'a różni się w zależności od języka wykładowego), brak zaplecza technicznego (bardzo drogie maszyny do pisma brajlowskiego, książki pisane językiem Braille'a). Było to duże utrudnieniem w organizacji szkolenia, z logistycznego punktu widzenia (całość sprzętu była transportowana z Europy, głównie Polski). Niemniej nasi kreatywni Trenerzy świetnie poradzili sobie z tym problemem. Tworzyli materiały szkoleniowe z tych dostępnych na miejscu. Można to zaobserwować w galerii zdjęć, którą zamieszczamy poniżej.

Bezpośrednia relacja ze szkolenia, w postaci wywiadu z Trenerami, zostanie niebawem umieszczony na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!

 

10

 

Projekt jest charytatywnie współorganizowany przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Chrześcijańską Służbę Charytatywną oraz ADRA Polska, którzy są partnerami projektowymi ADRA Rwanda.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, mieszczącego się przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie, która od początku wsparła KIRE w podjętym trudzie projektowym.