fbpx

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją zastosować.

Johann Wolfgang Goethe

 


 

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji rozpoczął działalność w październiku 2008 r.

Od tego czasu, zdążyliśmy zyskać renomę i uznanie wśród nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządów oraz osób zaangażowanych w rozwój oświaty. Dowodem tego są nie tylko ciepłe słowa naszych absolwentów, rekomendacje, wyniki ewaluacji wewnętrznej, lecz również stale rosnąca popularność naszej placówki.

Uczestnikami kursów i szkoleń KIRE są nauczyciele z całej Polski, a nawet z zagranicy. Bardzo wielu naszych absolwentów to dziś dyrektorzy szkół/placówek na terenie Małopolski oraz innych województw. Programy szkoleń, warsztatów oraz kursów kwalifikacyjnych nasi eksperci starają się realizować w oparciu o indywidualne potrzeby oraz zgłaszane trudności, z jakimi borykają się nauczyciele.

Obecnie prowadzimy również studia podyplomowe na 30 kierunkach. Tok każdego kierunku oparty jest o autorskie programy naszych wykładowców.

Na bieżąco pytamy o ocenę prowadzonych zajęć, aby zapewnić uczestnikom jak najwyższy stopień satysfakcji oraz podnosić efektywność szkoleń. Każde zajęcia są ewaluowane, niejednokrotnie dokonywana jest analiza potrzeb uczestników szkoleń oraz kursów. Ponadto uczestnicy mają możliwość zgłaszania dodatkowych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, na podstawie czego organizujemy odpowiednią ofertę dla zainteresowanych.

Organizujemy również szkolenia dla innych grup odbiorców, od grudnia 2013 roku przeszkoliliśmy kilkuset pracowników i funkcjonariuszy służby więziennej, pracowników dwóch krakowskich uczelni wyższych (Uniwersytet Jagielloński oraz Krakowska Akademia), pracowników urzędów (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Izba Celna w Szczecinie), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i inne grupy odbiorców. Szkolenia obejmują usługi związane z wynajmem sali szkoleniowej, organizacją posiłków dla uczestników oraz opracowaniem edytorskim i merytorycznym materiałów szkoleniowych.

Nasi Partnerzy doceniają profesjonalizm i miłą współpracę z zespołem koordynatorów i specjalistów KIRE.

Zadowolenie naszych klientów potwierdzają liczne rekomendacje i referencje. Spotkaliśmy się z uznaniem prestiżowych uczelni z całej Polski (m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, Krakowskiej Akademii im. Andzreja F. Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości z Ostrowca Św., Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z Brzegu), wydawnictw (Juka, Rubikon, Wychowawca), szkół wszystkich typów, firm szkoleniowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Dbając o najwyższy poziom  wszystkich form doskonalenia wprowadzamy i promujemy metody  e-learningu i blended learningu, wykorzystujemy elementy coachingu, mentoringu i superwizji, zarówno w procesie doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych, jak i w czasie pracy z uczestnikami wszystkich form doskonalenia. Opracowujemy i publikujemy na naszej stronie internetowej bank „dobrych praktyk”, organizujemy zajęcia terenowe (np. w Puszczy Niepołomickiej, Dolinie Mnikowskiej, Ogrodzie Ingardena, Ogrodzie Botanicznym, organizujemy wycieczki fakultatywne np. do Wiednia, plenery malarskie, udział w filharmonicznych koncertach z cyklu "Ars Amanda", zwiedzanie  Miasteczka Galicyjskiego, praca z symulatorami widzenia).

Nasz młody i dynamiczny zespół pracowników administracyjnych we współpracy z blisko 500 doświadczonymi szkoleniowcami tworzy zgrany team, dla którego każde wyzwanie szkoleniowe jest ciekawą przygodą.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ.