ROZWÓJ INSTYTUTU

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji po zmianie rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z 2014 roku, dostosował ofertę do nowych przepisów. Ze względu na ograniczoną liczbę kursów kwalifikacyjnych umożliwiliśmy naszym sympatykom poszerzanie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Dzięki partnerskiej współpracy z uczelniami wprowadziliśmy do oferty wiele kierunków studiów oraz innych form doskonalenia zawodowego, oczekiwanych przez nauczycieli. Zaowocowało to znaczącym wzrostem liczby form doskonalenia, co ilustruje poniższy wykres.

  form doskonalenia

Bogatą i różnorodną ofertą szkoleniową cieszącą się dużym zainteresowaniem zawdzięczamy doświadczonej kadrze wykładowców, ekspertów o wysokich kwalifikacjach.

kire w liczbach