Wśród naszych trenerów są uczestnicy pierwszej edycji ministerialnych szkoleń Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE), przygotowani do kompleksowego wspomagania rozwoju szkół. Zatrudniamy przeszkolonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liderów zmian. Wśród naszej kadry są wizytatorzy MEN i kuratoriów, doradcy i eksperci MEN,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania oświatą. Zajęcia prowadzą andragodzy, coachowie, trenerzy z międzynarodowym certyfikatem, edukatorzy, konsultanci metodyczni, wybitni eksperci, specjaliści praktycy ze znaczącymi osiągnięciami zawodowymi, twórcy i wykonawcy edukacyjnych programów telewizyjnych, native speakerzy z Anglii, USA, Ukrainy, Hiszpanii, Włoch, dziennikarze zaangażowani w proces rozwoju polskiej edukacji, malarze, muzycy, aktorzy i instruktorzy artystyczni. W proces wspomagania szkół angażujemy socjologów, psychologów klinicznych, logopedów, mediatorów, negocjatorów, mentorów, terapeutów, psychoterapeutów posiadających certyfikat SPIN Polska oraz certyfikat FONDYS, pracowników ambulatorium terapii behawioralnej, doradców zawodowych, prawników, wybitnych pedagogów, seksuologów, lekarzy otolaryngologów i audiologów, okulistów, ginekologów, psychiatrów, pedagogów resocjalizacyjnych.

Mamy zaszczyt współpracować z kadrą liczącą ponad 600 osób o wysokich kwalifikacjach; w jej skład wchodzi m.in. 15 profesorów, 80 doktorów, 12 lekarzy, 21 doktorantów, 120 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, ponad 100 specjalistów i praktyków. 150 osób posiada kwalifikacje coacha, trenera, mentora, mediatora, edukatora, andragoga.