Grupa Balinta

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Adresat

Psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni zainteresowani pracą systemową w ramach leczenia środowiskowego i/ lub skupieni na pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w formach pomocy i wsparcia.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Grupa Balinta zawiera w sobie elementy superwizji relacji z klientem/pacjentem oraz opiera się na doświadczaniu własnym. Dzięki uczestnictwu w grupie można wzbogacić i rozwinąć swój warsztat pracy zarówno w związku z poszerzeniem wiedzy o problematyce pacjenta, jak również poprzez zwiększenie wiedzy o sobie jako osobie pomagającej. Możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z punktu widzenia przeżywanych emocji pozwala m.in. na odbarczenie się w sytuacjach trudnych, uzyskanie wparcia innych, zrozumienie pojawiających się emocji i stanów zarówno ze strony terapeuty jak i klienta/pacjenta. Wszystkie te elementy pozwalają na oferowanie adekwatnej pomocy, rozwijanie swoich kompetencji terapeutycznych jak również wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u terapeuty i pacjenta oraz rozwijanie sposobów radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym związanym z pracą pomocową.

Treści

Podczas spotkań pracuje się na materiale wniesionym przez uczestników. Uczestnicy grupy w sposób dobrowolny, przedstawiają przypadki z pracy pomocowej będące dla nich szczególnie trudne i obciążające. Celem uczestnictwa w grupie Balinta jest zrozumienie i refleksja nad relacją terapeutyczną pojawiąjącą się w pracy pomocowej. Uczestnicy szkolenia poprzez przedstawienie w grupie, swojej relacji z klientem/pacjentem mogą nie tylko poszerzyć swoje rozumienie problemu osoby, której pomagają ale doświadczyć roli relacji w procesie pomocy i zdrowienia. Celem spotkań jest również pomoc i wsparcie w trudnych i obciążających sytuacjach pojawiających się w pracy pomocowej. Poprzez uczestnictwo w grupie można uzyskać wsparcie i możliwość przyjrzenia się własnym emocjom
i stanom podczas pracy.

Prowadzący

mgr Karina Pochaba – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Całościowego Kursu Psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Pracuję łącząc podejście psychodynamiczne z systemowym, dopasowując je do osobistych potrzeb pacjenta, osobowości i problemu. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków oraz terapię rodzin.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach klinicznych i terapeutycznych m.in. na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz Zespole Leczenia Środowiskowego w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na co dzień współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży pierwszej referencyjności. W pracy psychoterapeutycznej skupia się nie tylko na kontakcie indywidulanym, ale również uwzględnieniu systemu w którym funkcjonuje pacjent, w tym roli pracy środowiskowej i instytucji pomocowych zaangażowanych w pomoc pacjentowi.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów (w trybie indywidualnym i grupowym). Rozwój zawodowy kontynuuje biorąc udział w kursach, konferencjach i warsztatach. W pracy kieruje się najwyższymi standardami etyki zawodowej.

Forma

Zajęcia warsztatowe

Harmonogram (50 godz. dydaktycznych)

  • 21.06.2024 (piątek)
  • 28.06.2024 (piątek)
  • 29.06.2024 (sobota)
  • 12.07.2024 (piątek)
  • 13.07.2024 (sobota)

Kursy - Grupa Balinta

Zajęcia online


2800 zł
21-06-2024

Opinie uczestników