Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii

bezpłatny kurs e-learningowy

Realizuj w dogodnym czasie. Przejdź do kursu na platformie Moodle. Dane dostępowe zostaną przesłane drogą elektroniczną po zapisaniu się.

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie e-learningowym przygotowanym przez ekspertów z Instytutu Pedagogiki pod kierownictwem dr hab. inż. Łukasza Tomczyka, prof. UJ w ramach projektu REMEDIS – Redefinicja Kompetencji Cyfrowych i Medialnych.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy oraz inni zainteresowani.

Korzyści

Udoskonalenie swoich umiejętności w zakresie korzystania z elektronicznych narzędzi edukacyjnych (TIK) w celu podnoszenia kwalifikacji cyfrowych osób starszych.

Treści

  • Wykluczenie cyfrowe
  • Kompetencje cyfrowe
  • Specyficzne potrzeby edukacyjne seniorów
  • Wspomaganie procesu uczenia się osób starszych
  • Motywowanie seniorów
  • Geragog idealny
  • Zasady ułatwiające edukację seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych
  • Cele i treści kształcenia
  • Senior bezpieczny w sieci

Forma

Kurs e-learningowy.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii

Zajęcia online


0 zł

Opinie uczestników