Komunikuj się by każdy Ciebie rozumiał, (wy)słuchał, a nie słyszał

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice, dzieci, młodzież, która czuje się niezrozumiana, niedoceniona, niewysłuchana.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Każdy Człowiek potrzebuje czuć się wysłuchanym, a nie słuchanym, by wypracować obopólne porozumienie. Wszystkie osoby, które potrafią szybko rozwiązać problem w sposób werbalny lub niewerbalny, jednoczącą sobie ludzi. Dlatego istotne jest zrozumienie ról pełnionych w zespole i odnajdywania sposobów wyzwalających kompromis, a także odkrywania sztuki przemawiania w taki sposób, aby dobierać odpowiednie argumenty. Te wszystkie umiejętności, kompetencje będziemy ćwiczyć, a przekazana wiedza teoretyczna ugruntuje zasadność modyfikacji zachowań i dialogu międzyludzkiego.

Treści

  • Wokół zagadnienia języka żyrafy i szakala
  • Ćwiczenia wspierające komunikację w grupie
  • Ćwiczenia na komunikację niewerbalną,
  • Role w grupie, Twórcze podejście do rozwiązania problemu – metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono, Metoda A3 zasadza się na cyklu zaplanuj – wykonaj – sprawdź – zastosuj.,
  • Diagram Ishikawy
  • Sztuka wypowiedzi – storytelling
  • Aplikacje wspierające praktykę storytellingu

Prowadzący

dr Anna Falkowska – dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi), dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej, doktor nauk pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład / warsztaty

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Komunikuj się by każdy Ciebie rozumiał, (wy)słuchał, a nie słyszał

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników