fbpx

Konsultacje indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów (m.in. ekspertów, doradców metodycznych i zawodowych, coachów i mentorów), skierowane są do osób poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań w określonych obszarach edukacji. Dzięki partnerskiemu traktowaniu naszych Klientów możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również i takie, które będą rozwiązaniami długofalowymi.

Podstawą realizacji usługi jest rzetelna, wnikliwa i jednocześnie otwarta na wieloaspektowość danego problemu analiza, oparta na modelu indywidualnym, co oznacza całkowite dostosowanie się do Klienta oraz przedstawionych przez niego problemów i zagadnień.

Sposób realizacji konsultacji indywidualnych

 • Diagnoza potrzeb i analiza sytuacji, która będzie przedmiotem konsultacji
 • Określenie zakresu zmian i celów
 • Praca nad konkretnym celem lub rozwiązaniem problemu
 • Określenie planu działania lub wyznaczenie metod dalszej współpracy

Metody pracy podczas konsultacji indywidualnych

 • interaktywny miniwykład i dyskusja
 • studium przypadku (case study)
 • analiza sytuacji
 • wymiana doświadczeń
 • brainstorming – wspólne poszukiwanie rozwiązań,
 • omówienie dobrych praktyk
 • benchmarking
 • inne, w zależności od potrzeb

Cennik usługi

Czas trwania sesjiCena
60 min. 200 zł
120 min. 380 zł
180 min. 560 zł
240 min. 740 zł

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem przekazywanych nam danych jest Pani Grażyna Strączek prowadząca Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, dane są przetwarzane zgodnie z zapisami w polityce prywatności.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z realizacją usługi edukacyjnej.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com