Konsultacje indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów (ekspertów, doradców metodycznych i zawodowych, coachów i mentorów), skierowane są do osób poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań w określonych obszarach edukacji. Dzięki partnerskiemu traktowaniu naszych Klientów możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również i takie, które będą rozwiązaniami długofalowymi.  Podstawą realizacji usługi jest rzetelna, wnikliwa i jednocześnie otwarta na wieloaspektowość danego problemu analiza, oparta na modelu indywidualnym, co oznacza całkowite dostosowanie się do Klienta oraz przedstawionych przez niego problemów i zagadnień.

info ikonkaCena od osoby: już od 70 zł/60 minut

Koszty specjalnych usług edukacyjnych każdorazowo uzgadniane są z Zamawiającym.