rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, uzupełniających przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka włoskiego. Nauczyciele Ci legitymują się zatem właściwym dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym (italianistyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka włoskiego bez przygotowania pedagogicznego, albo dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) lub dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka włoskiego w stopniu zaawansowanym (na poziomie co najmniej C1) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju włoskojęzycznym.

Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka włoskiego:
  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Università Stranieri di Perugia
  • Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università Stranieri di Siena
  • Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PILDA C1, Società Dante Alighieri

daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka włoskiego, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Program

Program obejmuje:

  • komponent psychologiczno-pedagogiczny
  • komponent obejmujący metodykę nauczania języka włoskiego
  • komponent obejmujący wiadomości o krajach danego obszaru językowego (z dziedziny historii, geografii, kultury i literatury)
  • komponent obejmujący gramatykę pedagogiczną

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 1750 zł

Czas trwania: 270 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 15

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja 2 przyszła 2019-02-02 - 2019-08-31

Kontakt

Sylwia Baca

sylwia.baca@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Prowadzący byli bardzo kompetentni. Zajęcia interesujące, pobudzające do refleksji!
Dużo się nauczyłam i wykorzystałam wiele pomysłów na lekcje w mojej pracy
Inne, nie książkowe spojrzenie na kulturę i historię Włoch!

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: