fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Pedagodzy, psychologowie, fizjoterapeuci, logopedzi, rodzice  pracujący z dziećmi z zaburzeniami manualnymi, zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami lub ryzykiem zaburzeń dysgraficznych, zaburzeniami grafomotorycznymi, zaburzeniami chwytu i innymi.

logo ditr

Cel ogólny kształcenia

Założenia SHM© opierają się na zależności rozwoju funkcji ręki od jakości rozwoju ogólnego. Model postępowania skierowany jest do dzieci, które mają trudności w efektywnym realizowaniu funkcji związanych z małą motoryką.  Przyczyny tych trudności mogą być różne: słaba kontrola posturalna, trudności w koordynacji bilateralnej, nieprawidłowości w przetwarzaniu sensorycznym, funkcjonowaniu narządu wzroku bądź sprawnym manipulowaniu. Przejawiają się one m.in.: niechęcią dziecka do prac plastycznych, trudnościami w samoobsłudze, nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego, wolniejszym tempem opanowania takich umiejętności jak cięcie nożyczkami czy wiązanie butów. Wnikliwa obserwacja i analiza trudności dziecka ma na celu określenie strategii i celów w terapii. Uwzględnia modyfikacje środowiska dziecka we współpracy z rodzicami. Celem ogólnym SHM© jest poprawa jakości życia w wyniku terapii.

Program

Sobota 9:00 - 17:00

9:00 - 9:30 Powitanie. Przedstawienie planu szkolenia. Czynniki wpływające na rozwój małej motoryki.

9:30 - 11:00 Anatomia obręczy barkowej i kończyny górnej. Badanie zakresów ruchów w stawie.

11:00 - 11:15 Przerwa

11:15 - 12:15 Zabawy i ćwiczenia zwiększające ruchomość oraz siłę w stawach kończyny górnej. 

12:15 - 13:45 Funkcje wzroku i ich znaczenie w trakcie czynności chwytania

13:45 - 14:00 Przerwa

14:00 - 15:30 Rozwój umiejętności manipulacyjnych. Umiejętność posługiwania się nożyczkami na różnych etapach rozwoju

15:30 - 17:00 Prawidłowa pozycja przy pracy stolikowej.

Niedziela 9:00 - 14:30

9:00 - 10:30 Wpływ stabilizacji posturalnej na pracę kończyn górnych.

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 11:45 Rozwój chwytu pisarskiego. 

11:45 - 12:45 Analiza czynności w zakresie prawidłowego i nieprawidłowego chwytu.

12:45 - 13:00 Przerwa

13:00 - 14:00 Dostosowanie narzędzi oraz sprzętu do indywidualnych potrzeb dziecka.

14:00 - 14:30 Pytania uczestników, egzamin.

Prowadzący zajęcia

Agnieszka Żychowicz - magister fizjoterapii, oligofrenopedagog, terapeuta NDT- Bobath i metody Integracji Sensorycznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizuje się również we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zajmuje się terapią dzieci z wyzwaniami w rozwoju: zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniem układu nerwowego, ze spectrum autyzmu oraz z różnymi zespołami genetycznymi. Prowadzi kursy i szkolenia ze studentami z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki oraz terapii zajęciowej osób z trudnościami w uczeniu się. Współautorka książki „Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki”, w której został opisany autorski model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego mający na celu usprawnianie małej motoryki u dzieci.

Klaudia Piotrowska-Madej – doktor nauk społecznych, neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Nawiązanie komunikacji z małymi pacjentami inspiruje ją do ciągłych poszukiwań nowych metod i sposobów pracy, dzięki czemu łatwiej zmotywować dziecko do zainicjowania kontaktu i wyrażania własnych pragnień. Chcąc sprostać zainteresowaniom współczesnych dzieci i młodzieży stosuje nowoczesne technologie w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bierze udział w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach, jest autorką publikacji w specjalistycznych czasopismach i książkach. Prowadzi zajęcia ze studentami, szkolenia dla nauczycieli dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Korzyści z udziału w kursie

Uczestnicy będą potrafili:

  • zdiagnozować prawidłowość funkcjonowania ręki
  • zaprojektować prawidłowy proces terapii zajęciowej indywidualnej lub grupowej
  • wykorzystać szereg ćwiczeń usprawniających grafomotorykę ręki z zachowaniem jej etapów, ćwiczeń usprawniających całą rękę, usprawniających dłoń i palce
  • dobrać odpowiednie pomoce dydaktyczno-terapeutyczne do terapii ręki

Regulamin

Cena: 600 zł

Czas trwania: 20 godz.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Diagnoza i terapia ręki u dzieci - I stopień (ed. 6) przyszła 2022-02-05 - 2022-02-06

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

506 771 026

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: