rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo, posiadających kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz minimum dwuletnią praktykę zawodową. Aby uzyskać pełne kwalifikacje wymagany jest certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 kurs daje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Prowadzący zajęcia

Kadra kursu to wysoko wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, native speakerzy. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre, praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy, m.in. w oparciu o nowoczesne technologie.

 

Program

Podczas zajęć z metodyki uczestnicy kursu zapoznają się z metodami i technikami nauczania języka angielskiego małych dzieci. Poznają przykłady zastosowania gier i zabaw oraz tekstów narracyjnych na lekcjach w celu rozwijania umiejętności językowych dzieci. Ponadto uczą się jak integrować treści przedmiotowe oraz sprawdzać wiadomości i umiejętności. W ramach zajęć z metodyki uczestnicy wykonują określone zadania ustalone z wykładowcą. Kurs zakłada aktywny udział uczestników w zajęciach i uczenie się praktycznego wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności, aby w przyszłości móc umiejętnie łączyć nauczanie języka z kształceniem wczesnoszkolnym.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

  • praca na materiałach dla dzieci z wykorzystaniem technik stosowanych w nauczaniu języka obcego dzieci młodszych, ćwiczenia (duży nacisk na ćwiczenia fonetyczne), teksty dla dzieci, demonstracje technik, symulacje
  • komentarz metodyczny, refleksja oraz objaśnienia teoretyczne, opracowanie zadań metodycznych (dydaktyzacje, scenariusze, etc.)
  • zajęcia językowe na poziomie zaawansowanym, praca na materiałach autentycznych dla dorosłych, rozwinięcie tematów, przygotowanie do pracy własnej

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 1590 zł

Czas trwania: 240 godz. dydaktycznych - 35 godz. praktyk

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja 13 trwająca 2019-06-15 - 2019-12-08

Edycja 14 przyszła 2019-10-26 - 2020-03-28

Kontakt

Sylwia Baca

sylwia.baca@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Zajęcia na wyższym poziomie metodycznym i merytorycznym, niż na UP!
Wskazówki i empatia prowadzących
Zajęcia były bardzo przydatne, a prowadzący zaangażowani, kompetentni i przyjaźni!
Bardzo dobry dobór kadry – ciekawi i bardzo kompetentni ludzie
Zajęcia bardzo ciekawe, wiele praktycznych rzeczy, dużo materiałów!
Bardzo dobry poziom zajęć, dużo pomysłów zabaw, zajęć do zrealizowania z dziećmi
Praktyczne podejście, wymiana pomysłów zabaw i zajęć, które wzbogacają warsztat pracy nauczyciela
Wymiana pomysłów zabaw, zajęć wzbogaca warsztat pracy nauczyciela
Dużo materiałów!
Praktyczne podejście!

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: