fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Osoby posiadające wyksztalcenie wyższe (kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą. Uczestnik procesu walidacji musi wykazać ukończenie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin, w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: a) grupy Balinta, b) trening interpersonalny, c) praca z genogramem.

Opis

Kwalifikacja „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” odpowiada na potrzebę wczesnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do realizacji zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym oprócz oddziaływania na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie pacjenta, duże znaczenie ma wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. Jego zadaniem jest uczestniczenie w planowaniu i koordynacji wsparcia w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie oceny jej postępów i wybór odpowiednich oddziaływań medycznych i psychospołecznych.

Proces walidacji składa się z następujących etapów:

  1. Złożenie dokumentacji zgodnej z regulaminem rekrutacji
  2. Standaryzowany test wiedzy
  3. Analiza dowodów i deklaracji (za pomocą opisu przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi)
  4. Rozmowa z kandydatem

Absolwent

Osoba posiadającą kwalifikację "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach funkcjonujących w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto, będzie mogła znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach różnych form opieki środowiskowej nad rodziną, dzieckiem i młodzieżą.

Certyfikat

Uczestnik, który zakończył proces walidacji pozytywnie, otrzymuje certyfikat zgodnie z wymogami zwartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

Regulamin

Cena: 1499 zł

Edycja 1: 2021-09-15 - 2021-10-15

Kontakt

kursy@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Skontaktuj się z nami: