fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Uzyskane Kwalifikacje

Absolwenci kursu uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej, w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie jest prowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601) oraz wymaganiami określonymi w niniejszym ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego.

Prowadzący zajęcia

Pracownicy naukowi wyższych uczelni, współautorzy programu kursu kwalifikacyjnego, eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciele, praktycy i eksperci w zakresie aspektów biomedycznych i planowania rodziny

Program

Obejmuje następujące moduły:

 1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie.
 2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
 3. Zagadnienia biomedyczne.
 4. Zagadnienia seksuologiczne.
 5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.

Kurs został uzupełniony o praktykę (w wymiarze 60 godz.), której celem jest zdobywanie doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy oraz umiejętności z rzeczywistością pedagogiczną.

Szczegóły zawarte są w ramowym planie i programie kursu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Ukończenie kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych);
 • uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich bloków przedmiotowych określonych ramowym planem i programem kursu;
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych.

 

 

Regulamin

Cena: 24902241 zł

Czas trwania: 260 godz. dydaktycznych - 40 godz. praktyk

Ilość miejsc: 25

Kurs kwalifikacyjny - czas trwania: 10 msc.

Edycja 1 przyszła 2022-02-12 - 2022-11-26

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 506 771 026

Opinie uczestników

Opinie już wkrótce! Czekamy na pierwszych absolwentów ❤️

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: