rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele posiadający co najmniej dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać. Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje określone w §2 i §3 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

Prowadzący zajęcia

Wysoki poziom zajęć gwarantuje kadra specjalistów: doktorzy wyższych uczelni, wizytatorzy, psycholodzy, pedagodzy, egzaminatorzy, eksperci, trenerzy, aktorzy, edukatorzy oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program

Program obejmuje następujące moduły:

 • podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
 • metodykę nauczania praktycznej nauki zawodu
 • proces praktycznego kształcenia zawodowego
 • bazę techniczno-dydaktyczną praktycznej nauki zawodu i podstawy prawne
 • asortyment prac dydaktyczno-produkcyjnych i usługowych w nauczaniu zawodu
 • zasady i metody nauczanie praktycznej nauki zawodu,
 • typy i struktura zajęć, środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela
 • kontrolowanie i ocenianie uczniów

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

 Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 890 zł

Czas trwania: 150 godzin

Ilość miejsc: 25

Zajęcia: co drugi weekend

Edycja 6 przyszła 2018-09-29 - 2019-03-30

Kontakt

Paweł Grzonka

pawel.grzonka@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Profesjonalna kadra prowadząca
Wysoki poziom merytoryczny wykładów. Praca różnymi metodami. Duża wiedza wykładowców. Profesjonalne i nowoczesne podejście do najbardziej aktualnych problemów metodycznych. Wiele praktycznych i przydatnych uwag.
Przyjemna atmosfera sprzyjająca dyskusji i pogłębianiu wiedzy.
Bardzo dobry system komunikacji

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: