fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Dla nauczycieli lub osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Uzyskiwane kwalifikacje

Do ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii, zimowisk, półkolonii. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie ukończenia kursu na kierownika wypoczynku zgodnie z wymogami MEiN.

Prowadzący zajęcia

Kurs prowadzą nauczyciele - doświadczeni kierownicy kolonii krajowych i zagranicznych.

Program

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, doskonalenie umiejętności organizatorskich i metodycznych oraz prowadzenia dokumentacji. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Regulamin

Cena: 200 zł

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 15

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

506 771 026

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: