rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów praktyk zawodowych oraz wykładowców kursów nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kurs daje uprawnienia do prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z wymogami MEN. 

Prowadzący zajęcia

Psycholodzy z przygotowaniem pedagogicznym oraz pedagodzy posiadający doświadczenie zawodowe w pracy zawodowej z dorosłymi, doświadczeni nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, posiadajacy doświadczenie w pracy w Komisji Edukacyjnej na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.

Program

Program kursu obejmuje w sumie 80 godzin dydaktycznych, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w systemie weekendowym (soboty, niedziele), uwzględniając zasady higieny pracy umysłowej, dostosowanie do potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia praktyki metodycznej (obserwacja zajęć praktycznych w wybranych zawodach) - w zależności od systemu pracy jednostki organizującej praktyki.

Słuchacz w trakcie zajęć uzyska wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka, osobowości i procesów motywacyjnych i jej zastosowania do rozbudzenia zainteresowań uczniów oraz przystosowania uczniów do pracy, wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej, zapobiegania konfliktom i procesów decyzyjnych. Uczestnik zapoznaje się z podstawowymi pojęciami pedagogicznymi i metodami nauczania, nabywa umiejętności unowocześnienia warsztatu metodycznego, wskazania możliwości doskonalenia i samokształcenia w wybranych obszarach, przygotowania planu dydaktyczno-wychowawczego praktycznej nauki zawodu dla wybranego zawodu oraz kierowania procesem dydaktyczno wychowawczym.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji, w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 750 zł

Czas trwania: 80 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 15

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: