rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, pracownicy urzędów oraz inne zainteresowane osoby.

Program

Opanowanie znaków daktylograficznych polskiego języka migowego (alfabet palcowy), opanowanie liczebników polskiego języka migowego, podstawowych znaków ideograficznych polskiego języka migowego (znaki pojęciowe), umiejętności odczytywania znaków daktylograficznych, liczbowych i ideograficznych, kształtowanie umiejętności formułowania samodzielnych wypowiedzi w systemie językowo-migowym, zapoznanie z podstawowymi informacjami o uszkodzeniu słuchu i wynikających z tego problemach.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali opiekun merytoryczny studiów po pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący

Ukończył 3 stopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli oraz kurs I stopnia z zakresu metodyki nauczania języka migowego zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych. Posiada certyfikat wykładowcy (W2) – specjalisty w zakresie nauczania języka migowego oraz certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego (T2). Pracuje jako biegły tłumacz języka migowego, prowadzi wykłady dla studentów i pracowników na wyższych uczelniach.

 

Cena: 1000 zł

Czas trwania: 105 godz. dydaktycznych

Edycja 4 trwająca 2018-12-08 - 2019-06-30

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: