rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, pracownicy urzędów oraz inne osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z językiem migowym.

Cel ogólny kształcenia 

Poznanie podstaw języka migowego oraz najczęściej używanych i niezbędnych w pracy zwrotów migowych, zdobycie umiejętności reagowania na komunikaty osób z dysfunkcjami słuchu oraz mowy, prowadzenia z nimi rozmów, rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych.

Prowadzący

Ukończył 3 stopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli oraz kurs I stopnia z zakresu metodyki nauczania języka migowego zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych. Posiada certyfikat wykładowcy (W2) – specjalisty w zakresie nauczania języka migowego oraz certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego (T2). Pracuje jako biegły tłumacz języka migowego, prowadzi wykłady dla studentów i pracowników na wyższych uczelniach.

Treści

Opanowanie znaków daktylograficznych polskiego języka migowego (alfabet palcowy), opanowanie liczebników polskiego języka migowego, podstawowych znaków ideograficznych polskiego języka migowego (znaki pojęciowe), umiejętności odczytywania znaków daktylograficznych, liczbowych i ideograficznych, kształtowanie umiejętności formułowania samodzielnych wypowiedzi w systemie językowo-migowym, zapoznanie z podstawowymi informacjami o uszkodzeniu słuchu i wynikających z tego problemach.


Cena: 1000 zł

Czas trwania: 105 godz. dydaktycznych

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: