rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych, którzy mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Uzyskane Kwalifikacje

Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu). Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

Prowadzący zajęcia

 

Pracownicy naukowi wyższych uczelni, współautorzy programu kursu kwalifikacyjnego, eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, członkowie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, pracownicy nadzoru pedagogicznego, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, edukatorzy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, eksperci z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Program

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Program obejmuje następujące moduły:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole;
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
  • polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

 

 

Pracownicy naukowi wyższych uczelni, współautorzy programu kursu kwalifikacyjnego, eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, członkowie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, pracownicy nadzoru pedagogicznego, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, edukatorzy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, eksperci z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Cena: 1590 zł

Czas trwania: 210 godz. dydaktycznych

Zajęcia: co drugi tydzień

Edycja 27 trwająca 2017-12-09 - 2018-08-25

Edycja 28 przyszła 2018-01-20 - 2018-10-27

Kontakt

Paweł Grzonka

pawel.grzonka@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Prowadzący pomocni w zmierzaniu się z pojawiającymi się trudnościami w pracy dyrektora.
Otwartość i kreatywność prowadzących
Bardzo wysoko oceniam wiedzę prowadzących, nie było mowy o nudzie podczas zajęć.
Bardzo dobra atmosfera, ciekawi wykładowcy, bardzo kompetentni
Wybór prowadzących bardzo pozytywny - praktycy.
Zmieniłam nastawienie do kursów na pozytywne.
Bardzo sprawne prowadzenie zajęć i świetna komunikacja.
Zajęcia bardzo cenne, a treści przydatne w codziennym życiu zawodowym.
Zajęcia te pozwoliły mi na zrozumienie decyzji przez dyrektora
Szkoda, że tak krótko!

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: