fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych, którzy mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Uzyskane Kwalifikacje

Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Prowadzący zajęcia

Pracownicy naukowi wyższych uczelni, współautorzy programu kursu kwalifikacyjnego, eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, członkowie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, pracownicy nadzoru pedagogicznego, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, edukatorzy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, eksperci z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Program

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Program obejmuje następujące moduły:

  • przywództwo edukacyjne w szkole
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Regulamin

Cena: 1990 zł

Czas trwania: 210 godz. dydaktycznych

Kurs kwalifikacyjny

Edycja 33 przyszła 2022-06-25 - 2023-03-26

Kontakt

kursy@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Kompetencja, jasny przekaz, doświadczenie
Dziękuję!
Prowadzący pomocni w zmierzeniu się z pojawiającymi się trudnościami w pracy dyrektora!
Otwartość i kreatywność prowadzących
Bardzo wysoko oceniam wiedzę prowadzących. Nie było mowy o nudzie podczas zajęć!
Bardzo dobra atmosfera, bardzo kompetentni i ciekawi wykładowcy
Wybór prowadzących bardzo pozytywny!
Bardzo sprawne prowadzenie zajęć i świetna komunikacja!
Zajęcia bardzo cenne, a treści przydatne w codziennym życiu zawodowym
Zajęcia te pozwoliły mi na zrozumienie decyzji przez dyrektora
Szkoda, że tak krótko!
Zmieniłam nastawienie do kursów na pozytywne

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: