rozwiń wszystkie

Adresat

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji opiekuna dziennego, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz. U. z 2013 poz. 1457) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368).

Prowadzący zajęcia

Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarze, ratownicy medyczni, specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, dyrektorzy żłobka.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w systemie wieczorowym, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w systemie weekendowym w soboty i niedziele. W zależności od trybu przewiduje się odpowiednią do ilości godzin liczbę dni zajęć, po 4-10 godzin zajęć dziennie.

Program

  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  • kompetencje opiekuna dziecka
  • praktyki zawodowe
 

Cena: 1190 zł

Czas trwania: 160 godz. dydaktycznych

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja przyszła 2020-09-05 - 2020-12-19

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: