fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji opiekuna dziennego, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69 poz. 368, z późn. zm.)

Prowadzący zajęcia

doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarz, ratownik medyczny, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, dyrektor żłobka.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym w soboty i niedziele. Sporadycznie w trybie niestacjonarnym w systemie wieczorowym, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku. W zależności od trybu przewiduje się odpowiednią do ilości godzin liczbę dni zajęć, po 3-10 godzin zajęć dziennie.

Program

  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa;
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka;
  • kompetencje opiekuna dziecka;
  • praktyki zawodowe.
 

Cena: 1190 zł

Czas trwania: 160 godz. dydaktycznych

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

506 771 026

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: