rozwiń wszystkie

Cel

Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.

Program

Moduł I - Konflikt i negocjacje (16 godz - 2 spotkania po 8 godzin)

 1. Wprowadzenie.
 2. Teoria konfliktu: warunki powstania konfliktu, koło konfliktu, trójkąt satysfakcji.
 3. Etapy rozwoju konfliktu. Warsztat.
 4. Etapy rozwoju konfliktu – ćwiczenia w oparciu o materiał dotyczący sytuacji szkolnych. Mapa konstruktywnych i dekonstruktywnych aspektów konfliktu.
 5. Autodiagnoza własnego stylu rozwiązywania konfliktów.
 6. Strategia doboru stylu pracy do rodzaju konfliktu
 7. Ważne pojęcia negocjacyjne przydatne w prowadzeniu mediacji i rozwiązywaniu konfliktów: negocjacje pozycyjne, problemowe, ustępstwa. Zasady prowadzenia negocjacji – praktyka pracy, scenki.
 8. Wzajemne spostrzeganie rodziców i nauczycieli – wyniki badań, wnioski. Rodzice uczniów sprawiających trudności – dlaczego oni też są „trudni”?
 9. Drama z podziałem grupy na role: nauczyciele, rodzice - co w sobie cenimy, co nam przeszkadza.
 10. Role i pozycje rodziców w szkole - wypracowanie optymalnego modelu współpracy - ZAPIS
 11. Zastosowanie asertywności w kontakcie z rodzicami

Moduł II - Mediacje (16 godz. - 2 spotkania po 8 godzin)

 1. Korzyści płynące z mediacji. Ograniczenia mediacji (kiedy stosować a kiedy nie). Wykład i dyskusja.
 2. Rola mediatora, cechy dobrego mediatora
 3. Sześć etapów mediacji – prezentacja wybranego modelu Colemana.
 4. Definiowanie kwestii. Praca w grupach nad sytuacjami konfliktu z rodzicami.
 5. Techniki pracy, ćwiczenia skutecznych sposobów komunikacji: przeformułowanie, parafraza, odzwierciedlanie, stawianie pytań (otwartych, zamkniętych, sugerujących, interpretujących)
 6. Rozpoznawanie stanowisk i ukrytych interesów (ukryte motywy rodziców i uczących).
 7. Radzenie sobie z kryzysami i emocjami w mediacji
 8. Ćwiczenia – dramy z udziałem uczestników. Scenki bazujące na autentycznych konfliktach występujących między nauczycielami a rodzicami. 9. Informacje zwrotne – moje atuty w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, kierunek dalszej pracy.

Moduł III - Pozyskiwanie rodziców do współpracy (8 godz. - jedno spotkanie)

 1. Dobre praktyki.
 2. Blokery i katalizatory dobrych praktyk.
 3. Poszukiwanie twórczych rozwiązań.

Cena: 800 zł

Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych

NOWOŚĆ

Kontakt

kursy@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: