rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy szkolnej, animatorzy zabaw oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Cel

Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych opartych na nowej podstawie programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej z elementami gry w szachy.

Program

Szkolenie kładzie nacisk na wprowadzenie elementów gry w szachy poprzez stosowanie sprawdzonych form i technik metodycznych. Warsztaty ukierunkowane są na poznanie zasad gry przez zabawę. W trakcie kursu ważne jest zarówno nabycie przez nauczyciela umiejętności gry w szachy jak i zapoznanie się z ciekawymi i atrakcyjnymi metodami pracy z uczniem młodszym.

Ramowy plan kursu:

  • Zapoznanie z zasadami gry w szachy i podstawowymi pojęciami szachowymi
  • Poznanie metodyki nauczania szachów
  • Zapoznanie z zabawami szachowymi oraz ich korelację z pozostałymi edukacjami (matematyczną, plastyczną, muzyczną);
  • Poznanie ciekawych zadań szachowych kształtujących logiczne myślenie
  • Wykorzystanie tabletów w nauczaniu gry w szachy
  • Zapoznanie z elementami organizacji szklonych turniejów szachowych

Korzyści

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych opartych na sprawdzonych programach nauki gry w szachy, gotowy do pracy i wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

Cena: 300 zł

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych - 9 e-learningowych

Edycja 4 trwająca 2019-08-24 - 2019-09-07

Kontakt

Sylwia Baca

sylwia.baca@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: