fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub kandydaci na dyrektorów  oraz  wicedyrektorzy rozpoczynający kadencję z dniem 1 września 2019 r.

Cel ogólny kształcenia 

Celem kursu jest wsparcie dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym, finansami, zasobami materialnymi, organizacją pracy, itp.

Prowadzący

Specjaliści z zakresu prawa oświatowego, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, doświadczeni dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, edukatorzy z zakresu oświaty.

Treści

 • Podstawowe regulacje prawa oświatowego
 • Pozycja dyrektora wobec organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego
 • Rola, zadania, kompetencje, odpowiedzialność dyrektora/wicedyrektora w świetle przepisów prawa
 • Dyrektor jako pracodawca: zatrudnianie, motywowanie, rozwój zawodowy-doskonalenie, awans zawodowy, ocena pracy nauczycieli, nagradzanie, zwalnianie
 • Planowanie pracy szkoły/placówki 
 • Organizacja pracy szkoły/placówki jako podstawa skuteczności działań
 • Działalność organów statutowych szkoły/placówki
 • Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego: ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce i poza nią - odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli
 • Zarządzanie finansami, zasobami majątkowymi, dokumentacją, danymi osobowymi, informacją, itp.

Cena: 500 zł

Czas trwania: 30 godz. (w tym 6 godz. on-line)

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: