rozwiń wszystkie

Adresat

Pedagodzy, psychologowie, fizjoterapeuci, logopedzi, rodzice  pracujący z dziećmi z zaburzeniami manualnymi, zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami lub ryzykiem zaburzeń dysgraficznych, zaburzeniami grafomotorycznymi, zaburzeniami chwytu i innymi.

Cel ogólny kształcenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami terapii ręki ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonymi dysgrafią.

Prowadzący zajęcia

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, pedagog specjalny.

Korzyści udziału w kursie

Uczestnicy będą potrafili:

  • zdiagnozować prawidłowość funkcjonowania ręki
  • zaprojektować prawidłowy proces terapii zajęciowej indywidualnej lub grupowej
  • wykorzystać szereg ćwiczeń usprawniających grafomotorykę ręki z zachowaniem jej etapów, ćwiczeń usprawniających całą rękę, usprawniających dłoń i palce
  • dobrać odpowiednie pomoce dydaktyczno-terapeutyczne do terapii ręki

Program

Moduł I
Terapia Ręki: praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych). Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia fizjoterapeuty, a także zapoznanie uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem.

Moduł II
Terapia Ręki – grafomotoryka: celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat rozwoju mięśni posturalnych, rozwoju chwytu oraz prezentacja narzędzi do prowadzenia obserwacji, budowania terapii i ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami z zakresu małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi oraz zagrożonych dysgrafią.

 

Cena: 500 zł

Czas trwania: 20 godz.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja 2 przyszła 2020-11-28 - 2020-11-29

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: